Template Image 6

Structuur van de ondersteuning

De kinderen worden gevolgd, geobserveerd en getoetst door de groepsleerkrachten. Alle gegevens worden verwerkt. Als bij de nabespreking blijkt dat een leerling problemen ondervindt bij zijn of haar ontwikkeling, komen onze Intern Begeleiders, Mirjan Hiemstra en Hilde Idema, in beeld. Zij bepalen, samen met de groepsleerkracht, de verdere aanpak voor het desbetreffende kind. Bij het bepalen hiervan maken wij gebruik van het protocol ‘Handelingsgericht werken’. In het kort komt het erop neer dat we kijken naar: ‘Wat heeft deze leerling nodig om het volgende stapje te kunnen maken’? Dit geldt zowel voor kinderen die aan de onderkant uitvallen, die in de middengroep zitten en kinderen die iets meer aan kunnen. Zorg voor iedereen.
Leerlingen die uitvallen aan de onderkant, krijgen een handelingsplan waarin staat beschreven welke interventies wij nemen, zodat de leerling blijft groeien in zijn ontwikkeling en niet stil komt te staan. Daarnaast krijgen de leerlingen die ‘meer- of hoogwerker’ zijn een plusplan. Hierin staat beschreven wat het aanbod is voor deze leerlingen. De reguliere lesstof wordt compact, zodat zij voldoende tijd hebben voor hun pluswerk. Dit is altijd in overleg met de IB-er.