Template Image 3

Ouderraad

De ouderraad bestaat, zoals het woord al aangeeft, uit ouders van leerlingen. Een ieder, die de school een warm hart toedraagt en die het leuk vindt om van alles te doen voor kinderen, kan zich hiervoor aanmelden. De o.b.s. Jan Ligthart heeft uiteraard ook een ouderraad.

De belangrijkste taak voor de ouderraad is het, in overleg met het team, verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In de praktijk komt het erop neer dat de ouderraad een club ouders is die meehelpt als de school activiteiten organiseert voor de kinderen, bv. tijdens de laatste schooldag, Kerstviering, Paasviering en het Sinterklaasfeest. Ook neemt de ouderraad zelf initiatieven om bepaalde dingen te organiseren om extra financiĆ«le middelen te verkrijgen ten gunste van de school, bv. een voorjaarsmarkt, herfstmarkt, tulpenactie ed.

Zoals elke commissie heeft onze ouderraad een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eens in de zes weken komt de ouderraad bij elkaar om de lopende zaken met elkaar te bespreken. Bij deze vergaderingen zijn twee leden van het team aanwezig. Deze vergaderingen vinden plaats op school en zijn openbaar. Aanvang:19.30 uur.

De ouderraad organiseert in februari een jaarvergadering voor alle ouders. Tijdens deze vergadering worden een aantal vaste agendapunten behandeld (jaarverslag van het jaar ervoor, een verslag van de kas commissie.) Heeft u interesse om de ouderraad te versterken meldt u zich dan bij de voorzitter of de secretaris van de ouderraad.

 

In OR zitten onder andere de volgende ouders:

Linda Geboers (voorzitter), Christina Meijerhof (penningmeester), Mirjam Herder (secretariaat).

 

In de OR zitten de volgende leerkrachten:

Chantal Gotlieb en Marianne Seinhorst.