Template Image 3

Rots en Water

Rots en Watertrainers:

Esther Smits Mirte Knapper 9050800

Op obs Jan Ligthart besteden we in alle groepen aandacht aan Rots en Water. Binnen de school is daartoe een doorgaande leerlijn Rots en Water ontwikkeld (groep 1 t/m 8) waarin de leerlingen 1 keer per jaar een lessenserie krijgen aangeboden. Het volledige team heeft de Een Dag Introductie Training gevolgd en 3 leerkrachten hebben de basistraining Rots en Water gevolgd alsmede de (aanvullende) training Basisschoolbreed. Daarnaast volgen zij eens per vier jaar de opfristraining, waarbij ze nieuwe en vernieuwde technieken leren, die ze daarna direct inzetten in de praktijk.

Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

zelfvertrouwen

zelfreflectie

zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

 • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
 • het herkennen en aangeven van grenzen
 • een bewuste keuze maken en daar aan vasthouden (de Rotskwaliteit)
 • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
 • jezelf zijn in contact met anderen
 • voor anderen opkomen
 • concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve anti-pest methodiek.

  

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we gecertificeerd als Rots en Water school.

Dat betekent dat we voldoen aan de volgende criteria:

 • Alle kinderen krijgen elk jaar Rots en Water lessen.
 • Alle leerkrachten zijn geschoold in Rots en Water, middels een één dag introductie training (EDIT) en/of tweedaagse training en/of driedaagse (basis)training.
 • Tenminste 2 leerkrachten de driedaagse (basis)training hebben gevolgd.
 • Tenminste 2 leerkrachten de Basisschool training hebben gevolgd.
 • Het Rots en Water programma in het leerplan is opgenomen.
 • Er op school een Rots en Watercoördinator aanwezig is verantwoordelijk voor coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Waterlessen.
 • Verder dient op de schoolwebsite en in de schoolgids duidelijk te staan vermeld dat de leerlingen elk jaar Rots en Water lessen krijgen, alle leerkrachten zijn geschoold in R&W en wat het programma inhoudt.

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
www.rotsenwater.nl