Template Image 5

Samenwerking

Kids2b:

kids2b

Locatie Brede School Olingertil, Naschoolse opvang (NSO) is voor kinderen van 4 tot 13 jaar op tijden dat de ouders nog werken, maar de kinderen vrij zijn van school. Dit kan zijn na schooltijd, op vrije middagen en tijdens schoolvakanties. Naschoolse opvang is vrije tijd. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen en hebben een ruime keuze uit vele speelmogelijkheden, binnen en buiten. Er zijn altijd andere kinderen om mee te spelen. Een kind dat even lekker wil hangen of een boekje wil lezen kan uiteraard ook daarvoor kiezen. Indien kinderen huiswerk moeten maken, kunnen ze daarbij geholpen worden. Na schooltijd kiezen de kinderen meestal voor vrij spelen.

Soms willen ze graag dat de leiding activiteiten voor hen bedenkt. In de vakanties wordt veelal gewerkt met een activiteitenaanbod, vaak met een thema. De kinderen hebben inspraak op vele zaken op de NSO via kinderparticipatie. Zo kunnen de kinderen meepraten over nieuw speelgoed, activiteiten, een uitstapje, regels, enz. Dat zorgt ervoor dat de kinderen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat de NSO er echt is voor hen. Voor meer informatie over plaatsingscriteria kunt u onze website www.kids2b.nlbezoeken Ook kunt u een afspraak maken met de leiding om een keer een kijkje te komen nemen, tel 0596 602553. Tevens treft u in hetzelfde gebouw aan: Peuterspeelzaal "De Wieke" en CBS "De Citer"