Template Image 7

infobulletin 15 november 2018

(download)

l

12 november

13

14

15

Meester Siemon afwezig

16

17

18

19

Techniek-lessen voor groep 6 en 7

Groep 7-8 Finale voorlees-wedstrijd

Groep 7-8 doen de ‘week van de media-wijsheid’

20

Groep 1/2 A naar het Groninger Museum

Groepen 5/6 voetbalclinic

21

Kunst-carrousel

Groep 1/2 B naar het Groninger Museum

 

22

Groep 1/2 C naar het Groninger Museum

23

Schoen zetten Sinterklaas

24

25

26

Schoencadeau in de schoen

Voorlichtings-avond vo in Delfzijl

27

28

29

30

1 dec.

2

3

Sinterklaas ontvangst op het plein

4

Sinterklaas

5

 

6

7

8

9

                           

Fruitlevering

Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen.

Volgende week krijgen de kinderen een appel, een peer en een stuk meloen.

Technieklessen

Maandag 19 november krijgt groep 6 en 7 een techniekles van ‘de Jonge Onderzoekers’ aangeboden.

Deze les bestaat uit een techniekcircuit waarbij verschillende onderdelen aan bod komen, bijvoorbeeld het maken van een menselijke stroomkring, een springende ring, led- en gloeilampen, etc.

 
 

Voorleeswedstrijd

Ook dit jaar doen we als school weer mee aan de nationale voorleeswedstrijd.
Uit de groepen 7 en 8 zijn klassenwinnaars gekomen. Deze klassenwinnaars gaan de strijd met elkaar aan in de schoolfinale op maandag 19 november. De genomineerde leerlingen zullen elk een stukje voorlezen uit een door hun gekozen boek. Zij worden vervolgens door de juryleden beoordeeld en zij kiezen vervolgens wie de voorleeskampioen van OBS Jan Ligthart wordt.

  De genomineerde leerlingen zijn:
- Iris K. (7)        - Zoë B.            (7)

- Maud G.        (8A)      - Simon           (8A)     

- Jennifer         (8B)      - Ruben F.       (8B)

Voor 1 december wordt de schoolkampioen doorgegeven aan de organisatie (Stichting Lezen)en dan volgen de kwart en halve finales. De schoolkampioen en de ouders/verzorgers worden hiervan te

zijner tijd op de hoogte gesteld.

Voorlichting over de ondersteuning in onze school.

Op dinsdag 13 november is er uitleg in school geweest over de wijze waarop de Jan Ligthart ondersteuning biedt aan kinderen die het leren heel moeilijk of heel makkelijk vinden. We hielden deze presentatie omdat onze ondersteuning zeer uitgebreid is en we verwachtten dat er vragen bij ouders waren over de wijze waarop we leerlingen met ondersteuningsbehoefte begeleiden. Vooraf wisten we niet hoeveel ouders er zouden komen bij de presentatie. Uiteindelijk mochten we twee ouders verwelkomen. Dat was voor ons een verrassing, blijkbaar is onze zorgstructuur voldoende duidelijk.  

Week van de Mediawijsheid

Maandag 19 november begint ‘de Week van de Mediawijsheid’. De groepen 7 en 8 doen hier aan mee.

De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws. In de klas zal het gesprek hierover gaan en zullen de leerlingen verschillende opdrachten gaan uitvoeren.

Groep 1/2 naar het Groninger Museum

De komende week brengen alle kleuters een bezoek aan het Groninger Museum.

De kinderen zullen om 8.55 uur met de bus vertrekken vanaf school en zijn rond 12.10 uur weer terug.

Voetbalclinic groep 5/6

Dinsdag 20 november krijgen de groepen 5 en 6 een voetbalclinic aangeboden door Jan Medema.

Ouderbijdrage en fluorgeld

De kosten bedragen € 17,50 per schooljaar.

Fluor spoelen kost € 3,00 per schooljaar.

De ouderbijdrage en de fluor bijdrage kunnen gestort worden op:   

NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind + groep.