Template Image 6

infobulletin 4 oktober 2018

(downloaden)

01 oktober

02

Opening Kinderboekenweek

03

Kinderboekenweek

04

Dierendag

05

Dag van de leraar

06

07

08

09

10

11

Rots en water

12

13

14

15

16

17

18

Maandviering groep 1/2A en groep 4

Rots en water

19

20

21

22

Herfstvakantie

23

24

25

26

27

28

                           

Buurman en Buurman openen Kinderboekenweek

Dinsdagmiddag 2 oktober is de Kinderboekenweek geopend met Buurman en Buurman. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘vriendschap’. Én wie kun je dan beter uitnodigen dan Buurman en Buurman. De kinderen vonden het geweldig!

Groep 8 op excursie geweest naar het Rijksmuseum

Met de bus zijn de leerlingen van groep acht naar Amsterdam geweest. Ze hebben daar het Rijksmuseum bezocht en een rondvaart door de grachten gemaakt. Het was heel leuk dat ze Klaas van Kruistum tegen kwam en met hem op de foto konden. Ook is voetballer Maduro gezien. 

Filosofielessen

Dit schooljaar is een groepje kinderen uit groep 8 begonnen met filosofielessen. Het doel van deze lessen is dat de kinderen steeds zelf over een onderwerp nadenken en tot hun eigen ideeën en standpunten komen. Het gaat in deze lessen dus niet om kennisoverdracht. De kinderen hebben nu drie lessen gehad. We hebben een keer nagedacht over wat je echt zeker kunt weten, over de ethische aspecten rondom robotica en de laatste les ging over de levensladder. Over de laatste les kunt u wat meer lezen in de bijlage.

 

Rapporten

Graag de rapporten weer inleveren op school.

Invalproblematiek

Het is u vast niet ontgaan dat er gebrek is aan onderwijzend personeel. Tot op heden is het niet gebeurt dat een klas kinderen geen les kon krijgen omdat er geen leerkracht beschikbaar is.  O.b.s. Jan Ligthart heeft tot nu toe nog altijd een oplossing weten te vinden. Doordat de situatie steeds nijpender wordt is het te verwachten dat ook onze school een keer geen leerkracht beschikbaar heeft.

Wij hanteren het volgende uitgangspunt: Indien er voor een groep (wegens ziekte) geen leerkracht beschikbaar is, worden de leerlingen de eerste dag altijd opgevangen in school. Indien er de tweede en volgende dagen ook geen leerkracht beschikbaar is, kan het zijn dat de leerlingen van die groep vrij krijgen.

Dit wordt dan de dag van te voren aangekondigd. Indien uw kind doordat er geen leerkracht beschikbaar is, vrij is, weet u dit dus altijd een dag van te voren.

Rots en Water

De Rots en water lessen beginnen weer. De leerlingen van de groep 5 t/m 8 krijgen op de donderdag vanaf 11 oktober tot en met 15 november weer trainingen van onze eigen Rots en Water trainers; juf Esther en juf Mirjam. Het is een serie van vijf lessen waar de weerbaarheid van kinderen geoefend wordt.

Het Rots- en Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma.  Een  weerbaarheidsprogramma met een sterk fysiek karakter. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen een doel op zich maar vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelingen.

Belangrijk is dat kinderen leren om stevig te staan, je “rust” te vinden om van daaruit de juiste keuze te kunnen maken: een “rotskeuze” of een “waterkeuze”.  Het is dus belangrijk voor kinderen om  de verschillen in  de Rots- en de Waterhouding te gaan ontdekken; eerst bij zichzelf, en dan bij de ander.

De rotshouding zou omschreven kunnen worden als: "Je niets aantrekken van je omgeving, hard, onafhankelijk, kiezen voor jezelf, aangespannen, zelfbewust; “Ik kan, als het moet, voor mezelf opkomen”. De waterhouding kan omschreven worden als: flexibel, creatief, meegaand, ontspannen, sociaal, begaan met je omgeving, je kunnen en willen verplaatsen in de ander."

Er zijn dit schooljaar geen kijklessen voor ouders van leerlingen van groep 5 t/m 8.

Margedag

Woensdag 7 november zijn alle kinderen vrij, in verband met de Onderwijsdag van Stichting Marenland.

Schoolfruit

Ook dit schooljaar krijgen wij drie soorten fruit/groente per week geleverd. De periode dat we schoolfruit uitdelen loopt van 12 november tot en met 19 april. In een volgende nieuwsbrief komt te staan op welke dagen wij het fruit in de klassen uitdelen.

Verkiezingen MR

In de MR van onze school zitten vier ouders en vier leerkrachten. De MR denkt en beslist mee over het schoolbeleid. Binnenkort komt er een vrije plek in de MR. Wilt u lid worden van de MR dan kunt u zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. In de bijlage vindt u meer informatie over de MR van onze school.

Fluor ouders

Op de maandagmorgen wordt er met fluor gespoeld door de leerlingen. We zoeken nog een aantal ouders die ons helpt met het uitdelen van de bekers met fluor. U hoeft niet iedere maandagochtend, het kan ook om de week of eens per drie weken. Indien u wilt meehelpen kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Luizenmoeder of -vader gevraagd

Maandagochtend na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. We zoeken nog een ouder die ons wil helpen met het controleren. De controle is van 8.15 uur tot ongeveer 10.00 uur. Indoen u wilt meehelpen kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestellen nieuwe lunchbox en/of beker

 Maandag 15 oktober worden er nieuwe lunchboxen en/of bekers besteld. Mocht u een lunchbox en/of beker willen bestellen, dan graag voor vrijdag 12 oktober even laten weten bij de leerkracht. Of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De lunchboxen en bekers kosten €8,00 per stuk, graag vooraf bij de leerkracht betalen. De lunchboxen en bekers worden pas meegegeven als hiervoor betaald is.

Ouderbijdrage en fluorgeld

De kosten bedragen € 17,50 per schooljaar.

Fluor spoelen kost € 3,00 per schooljaar.

De ouderbijdrage en de fluor bijdrage kunnen gestort worden op:   

NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind + groep.