Template Image 6

Infobulletin 30 augustus 2018

(downloaden)

3 sept.

Start nieuwe schooljaar

 

Gouden weken

 

Nieuwjaars-receptie 13.30-14.00 uur

4

5

6

Infobulletin

7

Inleveren

Bereikbaar-heid-formulieren

 

 

8

9

10

11

12

13

Schoolfoto-graaf

groepsfoto

14

15

16

17

18

 

19

 

20

Zakelijke ouderavond

 

21

22

23

                           

 

 

‘Nieuwjaarvisite’

Maandag 4 september start het nieuwe schooljaar. Om dit te vieren wordt u uitgenodigd op de ‘Nieuwjaarsreceptie’ in de centrale hal van de Olingertil. U kunt daar vanaf half twee een kopje koffie / thee komen drinken. Aansluitend kunt u uw kind(eren) uit de klas halen.

 

Leerkrachtennieuws

Juf Petra is geopereerd aan haar voet. Ze heeft er nu loopgids om maar heeft nog erg veel pijn en is niet mobiel. Ze wordt vervangen door juf Lysanne.

Juf Mirte is met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door meester Jeffrey.

 

Juf Irmgard Borcherts gaat bij ons op school muziek en dans geven. Zij geeft de lessen op de woensdagen. Omdat niet alle groepen op één dag aan de beurt kunnen komen hebben we het schooljaar verdeeld in clusters. Iedere groep krijgt op deze manier dezelfde hoeveelheid muziek- en danslessen. 

 

Juf Marlies van Gosliga komt bij ons op school als leerkrachtondersteuner. Zij wordt vanaf 17 september ingezet in de groepen 5-8.

Juf Jolijn Feijen blijft als leerkrachtondersteuner in de groepen 1-4. Zij start op 3 september

 

Juf Fabien van de Ham gaat lessen filosofie geven. Deze lessen komen in de plaats van de lessen Spaans. Filosofie wordt gegeven aan kinderen van de bovenbouw die voldoende tijd ‘over’ hebben en gemotiveerd zijn om dit vak te volgen 

 

Maandvieringen

De maandvieringen zijn het volgend schooljaar iets anders van opzet. De groepen 1-4 treden op voor ouders en andere kinderen. De groepen 5-7 treden op voor ouders. Groep acht heeft geen maandviering maar presenteert zich met een musical aan het eind van het schooljaar.

 

Bereikbaarheid formulieren

Op school hebben we van iedere leerling de persoonlijke gegevens. Maandag krijgen kinderen het zogenaamde ‘bereikbaarheid formulier’ mee. Dit formulier moet door u worden gecontroleerd op juistheid. Veranderingen graag aangeven.

Het formulier in ieder geval weer inleveren. Ook als er niets verandert. Wij weten dan dat we de juiste gegevens hebben. Graag volgende week weer inleveren bij de leerkracht.

            Wij zijn door de nieuwe AVG wetgeving van 28 mei (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht om voor een aantal zaken aan u toestemming te vragen. Ook hiervoor wordt maandag een formulier meegegeven.

 

Naar binnen brengen van uw kind

Van de ouders verwachten wij dat ze kinderen tussen die in groep 1-2 zitten, tussen acht uur en kwart over acht naar binnen brengen tot in de klas. Om twee uur wacht u buiten op het plein totdat de leerkracht met de groep naar buiten komt. Zorgt u er voor dat er voldoende ruimte is  bij de deur zodat er een overzichtelijke situatie blijft.

Kinderen van groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie naar binnen gebracht worden. Ook hier geldt  dat ze vanaf 8.00 uur welkom zijn.  

 

 

Wij verwachten alle kinderen op maandag 3 september om kwart over acht.