Template Image 8

infobulletin 28 juni 2018

(download)

25

26

27

28

Margedag

Alle leerlingen vrij

29

Juf Marianne op cursus

Groep 8 Start project ondernemen

Speelgoed-ochtend groep 1/2

Juf Mirte viert haar verjaardag

30

Stads-loop

Appin-gedam

1juli

2

Schoolreis groep 7 naar

Schloss Dankern

3

Schoolreis groepen 3 en 4 naar Aquazoo

4

Groepen 8 naar het klooster in Ter Apel

5

6

Juffendag groep 1 en 2

 

7

8

9

10

Schoolreis groep 5-6 naar Wildlands

11

Musical groep 8A

Inloop 19.00 uur, 19.30 begint de musical

12

Schoolreis groep 1-2 naar landgoed Nienoord

Musical groep 8B

Inloop 19.00 uur, 19.30 begint de musical

13

Door-

schuif-ochtend

11.00 - 12.00

14

15

16

17

18

Verjaardagen juffen groep 8

19

Laatste Schooldag viering

Alle kinderen om 13.00 uur vrij

20

Om 12.00 uur vakantie!

21

22

                         

Juf Tessa

De arts van juf Tessa heeft aangegeven dat ze vanwege haar zwangerschap niet meer mag werken. Dit is jammer want daardoor mist juf Tessa de laatste schoolweken. Er is voor vervanging gezorgd. We wensen juf Tessa een goede verdere zwangerschap.

Juf Petra

Dinsdagmorgen is juf Petra geopereerd aan haar voet. De operatie is goed verlopen, maar ze heeft veel napijn. Het duurt nog enkele weken voordat ze weer aan het werk mag.

 
 

Diploma Nijntje gym

Afgelopen dinsdag hebben alle kleuters een mooi diploma gekregen voor hun inzet tijdens Nijntje Gym. Goed gedaan!

Gastles Groningen Landschap over vogels

Woensdag 27 juni hebben de leerlingen van groep 7 een gastles gekregen over vogels.
De leerlingen zijn gestart in de kring. In het midden van de kring lag een grote kaart van de wereld. Hierop hebben de leerlingen de verschillende opgezette vogels neergezet op de landen waar deze vogels leven in de zomer. Tijdens het neerzetten van de verschillende vogels werd verteld of het trek- of standvogels waren. Ook werd verteld als het om trekvogels ging waar deze dan in de winter heen vlogen. De leerlingen mochten aan het einde van de uitleg de vogels verplaatsen naar waar de vogels in de winter leven.

Vervolgens hebben de leerlingen na de pauze in groepjes vogelpaspoorten gemaakt, waarbij de verschillende opgezette vogels werden uitgestald op de tafels.
Hierin werden allemaal kenmerken van de vogels opgeschreven zoals; de kleur, vorm van de snavel, vorm van de poten, etc. Tot slot hebben de leerlingen buiten nog een spel gedaan met dobbelstenen en verschillende soorten vogels.

Door de gepassioneerde manier van lesgeven waren alle leerlingen erg betrokken bij de les en hebben ze veel geleerd over verschillende soorten vogels en hun kenmerken.

Groep 3 en 4 naar Aqua Zoo

Dinsdag 3 juli is het zo ver: de groepen 3 en 4 gaan op schoolreisje naar Aqua Zoo!

De kinderen hoeven deze ochtend pas om 8.45 uur op school te zijn. Om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf school. Rond 16.00 uur zijn de kinderen weer op school.

De kinderen krijgen in het park een patatje met drinken en een ijsje. Zorgt u zelf voor broodjes, fruit, drinken en natuurlijk wat lekkers.

Groepen 8 gaan naar het klooster in Ter Apel

Woensdag 4 juli gaan de leerlingen van groep 8 naar het klooster in Ter Apel met de bus.
Wij zijn op zoek naar ouders die mee met ons mee willen. We vertrekken om 8.15 uur en zijn rond 12.30 uur weer op school. U kunt zich aanmelden bij juf Esther of juf Marjet.

Juffendag groep 1/2

Vrijdag 6 juli vieren de leerkrachten van de onderbouw hun verjaardag. De kinderen mogen deze ochtend verkleed op school komen. Ze hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee.

Schoolreis groepen 4/5, 5 en 6

Op dinsdag 10 juli gaan de groepen 4/5, 5 en 6 op schoolreis naar Wildlands in Emmen. De leerlingen verzamelen om 8.45 uur in de klas. Ze vertrekken om 9.00 uur met de bus en zijn rond 16.00 uur weer terug. De kinderen hebben inmiddels een informatiebrief meegekregen met alle details.

 
 

Oudergesprekken groepen 7

Wij willen alle ouders uitnodigen voor een eindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de uitslag van de entreetoets, de plaatsingswijzer en het preadvies voortgezet onderwijs besproken. Wij hebben hiervoor 4 momenten gereserveerd: dinsdag 3 juli, maandag 9 juli, dinsdag 10 juli en donderdag 12 juli. U kunt zich hiervoor intekenen zoals u gewend bent op de lijsten. Vanwege het grote aantal naschoolse activiteiten de komende periode is het niet mogelijk om op een andere dag een afspraak te maken. Vanaf vrijdag 29 juni kunt u zich intekenen. De lijsten hangen bij de klassen.

Oudergesprekken

Deze ronde van de oudergesprekken is facultatief. Dat wil zeggen dat niet alle ouders op gesprek hoeven komen. Wanneer de leerkracht graag een gesprek met u wilt, geeft de leerkracht een tijd en datum aan. Wanneer u zelf een gesprek wilt met de leerkracht, neemt u dan uiterlijk 4 juli contact op met de leerkracht om een afspraak te maken.

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 9 juli.

Doorschuif ochtend

Op vrijdag 13 juli tussen 11.00 en 12.00 gaan alle groepen een klas doorschuiven, zodat ze kennis kunnen maken met hun nieuwe juf of meester. Alle kleuters die na de zomervakantie beginnen, worden binnenkort gebeld.

Verjaardag leerkrachten groep 8

Op woensdag 18 juli vieren de leerkrachten van groep 8 hun verjaardagen. Dit wordt een groot feest met een leuke verrassing. Uiteraard mogen de leerlingen verkleed komen.

Laatste Schooldag

Voor de Laatste Schooldag Viering op donderdag 19 juli hebben we  hulp nodig van ouders. De ouders helpen met spelletjes in en buiten de school. Van 8.15 tot ongeveer 11.30 uur.

Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.


Verjaardag juf Mirte

Juf Mirte viert op vrijdag 29 juni haar verjaardag met de klas. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee. Wel moeten ze deze dag gymkleding meenemen omdat ze deze week i.p.v. woensdag op vrijdag gymmen.

Familiedag ASWA

Deze uitnodiging is aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen.

In maart is Stichting Welzijn en Dienstverlening begonnen met het project 'vluchtelingenkinderen doen mee'. We hebben de afgelopen maanden de focus gelegd op de participatie van kinderen in de leeftijdscategorie van 0 t/m 12 jaar.

Het project houdt helaas in augustus op en daarom willen we graag zien dat vluchtelingenkinderen echt meedoen! 

Op 14 juli organiseren wij bij de ASWA een familiedag waarvoor iedereen is uitgenodigd.

U bent tussen 10.00 uur en 13.00 uur van harte welkom. De entree, het eten en drinken en de activiteiten zijn gratis.

U wordt verwelkomt met hapjes uit verschillende landen en kan genieten van muziek en entertainers. De kinderen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten die zowel binnen als buiten plaatsvinden. Wij hopen u allen te zien! Bij vragen kunt u contact opnemen met Rosalie Remminga op telefoonnummer 0596-650787.

De schoolreizen komen er aan

Nog niet alle ouders hebben de schoolreis voor dit schooljaar afgerekend. Als u nog niet hebt betaald wilt u dat dan de komende week doen. Wij kunnen dan de voorschotnota’s betalen.

Groepen 1 t/m 7          € 26,00

Schoolreisgeld graag storten op:       NL87 RABO 0308 5200 84

                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs

                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind