Template Image 1

infobulletin 14 juni 2018

(download)

11

Toetsweek

Hercontrole luizen

12

13

14

Maandviering groep 4/5 en 7A

GMR 19.30(vervallen)

15

16

17

Vaderdag

18

Toetsweek

19.00 uur Informatie avond van de gemeente

19

20

Schoolkamp groep 8

Kwartjesberg

21

Schoolkamp groep 8

22

Schoolkamp groep 8

23

24

25

Toetsweek

Juf Petra vanaf nu afwezig

26

Excursie groep 4/5 en 5

Uitreiking kleuter beweeg-diploma

27

Juf Marianne op cursus

28

Margedag

Alle leerlingen vrij

29

Juf Marianne op cursus

Groep 8 start project ondernemen

30

1juli

2

Schoolreis groep 7 naar Schloss Dankern

3

Schoolreis groepen 3 en 4 naar Aquazoo

4

5

6

7

8

9

10

Inspectie-bezoek

Schoolreis groepen 5-6 naar Wildlands

11

12

Schoolreis groepen 1-2 naar landgoed Nienoord

13

14

15

                         

Leerkrachten groep 1-2

Juf Petra wordt op 26 juni geopereerd aan haar voet. Na de operatie mag ze enkele weken niet lopen en daarna duurt het nog een aantal weken voordat ze haar voet weer normaal kan belasten. Voor de periode tot aan de zomervakantie wordt de leerkrachten bezetting vanaf 25 juni als volgt:

Groep 1 instroom        de gehele week juf Lysanne

Groep 1-2 A                  de gehele week juf Lisette, behalve de donderdagmiddag dan juf Andrea

Groep 1-2 B                  de gehele week juf Chantal

Groep 1-2 C                  maandag tot en met woensdag juf Miranda

                                      donderdag en vrijdag juf Nanda

Na de zomervakantie zal juf Petra niet direct kunnen beginnen. Nog voor de zomervakantie wordt u geïnformeerd hoe de vervanging geregeld is.

 
 

Formatie volgend schooljaar

Ieder jaar is het weer spannend om te weten welke leerkracht uw kind krijgt. Op dit moment zijn we als team bezig het plaatje zo goed mogelijk rond te krijgen. Zodra wij een voorstel klaar hebben wordt deze voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Dit is op 3 juli. Indien zij akkoord gaat is het plaatje definitief en wordt het aan alle ouders bekend gemaakt. Er is een moment waarop leerlingen met hun groep kennis gaan maken met hun nieuwe lokaal en leerkracht. Waarschijnlijk is dit op 13 juli. Ook leerlingen die na de zomer instromen zijn dan van harte welkom. Iedereen zit in de nieuwe groep van 11.00 - 12.00 uur. De leerlingen van groep acht krijgen op dat moment een gymles van meester Danny. 

Extra middelen voor onze school

Het onderwijs heeft het afgelopen jaar een paar keer gestaakt. Reden voor de staking was dat de werkdruk te hoog is en het salaris in vergelijking met het voortgezet onderwijs aangepast moet worden. De minister heeft een salarisverhoging toegezegd vanaf september en daarnaast komt er geld beschikbaar om de werkdruk te verlagen.

Voor onze school betekent dat dat er € 47.000 extra geïnvesteerd mag worden. Wij besteden dit geld aan een vakdocent muziek en dans voor alle groepen en daarnaast komt er voor iedere bouw een pedagogisch medewerker.  Direct vanaf het begin van het schooljaar starten we hier mee.

Maandviering groep 4/5 en 7A

In de centrale hal geven de groepen 4/5 en 7A vandaag een voorstelling voor de bovenbouw van de school. U bent als ouders van harte welkom om ook te komen kijken. Ook opa’s en oma’s en buurtbewoners zijn van harte welkom.

De voorstelling is van 13.15 tot 13.50 uur. Vanaf 13.00 uur is de zaal open.

Groep 8 onderneemt

De ruim vijftig leerlingen van groep acht gaan een project ondernemen doen in de afsluitende schoolweken. De groep wordt hierin begeleid door Economic Board Groningen (EBG) en door ondernemers uit de regio.

Tijdelijke huisvesting

Zoals eerder gemeld geeft de gemeente Appingedam een voorlichting over de tijdelijke huisvesting van onze school tijdens het aardbevingbestendig maken van het gebouw. U bent op maandag 18 juni vanaf 19.00 uur van harte welkom in de centrale hal van de Olingertil.

Kamp groep 8

Woensdag 20 juni t/m vrijdag 22 juni gaat groep 8 op kamp naar de Kwartjesberg te Drouwenerzand.

De schoolreizen komen er aan

Nog niet alle ouders hebben de schoolreis voor dit schooljaar afgerekend. Als u nog niet hebt betaald wilt u dat dan de komende weken doen? Wij kunnen dan de voorschotnota’s betalen. Alvast bedankt.

Groepen 1 t/m 7          € 26,00

Groep 8 kamp              € 75,00

Schoolreisgeld graag storten op:       NL87 RABO 0308 5200 84

                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs

                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind