Template Image 1

infobulletin 17 mei 2018

downloaden

14

15

16

 

17

19.00

Voorlichting voor ouders over online gedrag

wordt verplaatst.

18

Groep 3 naar de Fraeylema-

borg

19

20

1e Pink-sterdag

21

2e Pinksterdag

22

Vrije dag

23

Kledingactie

24

Kledingactie

19.30

Corso knutselavond

25

Kledingactie

Meester Siemon afwezig

26

27

28

 

29

Kunst-caroussel

19.30

Corso knutselavond

30

Smartphone-lessen in de klas groep 8

31 Maandviering groep 1/2 c en 3A

1 juni

2

3

4

5

Kunst-

caroussel

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Maandviering groep 4/5 en 7A

GMR 19.30

15

16

17

Vaderdag

                         

Voorlichting over online gedrag

De wereld om ons heen bestaat tegenwoordig uit een offline-wereld en een online-wereld. De beide werelden lijken elkaar steeds meer te overlappen. Het zijn niet enkel de volwassenen die zich in de onlinewereld begeven. Ook kinderen zijn er, op steeds jongere leeftijd, te vinden. Ze lijken zich handig en snel te bewegen op de diverse apparaten en kanalen. Tijdens een ouderavond over mediawijsheid vertellen we meer over de kansen en gevaren voor kinderen in de onlinewereld. Marinka Bakker, de mediacoach van Cedin komt erover vertellen!

Omdat er maar twee ouders zijn die zich voor  vanavond hebben aangemeld is het volgens ons onverstandig om de avond door te laten gaan. De avond wordt op een ander moment gehouden. Wanneer dat zal zijn wordt nog bekend gemaakt.

Rots en water data

Vanaf maandag 28 mei starten de lessen ‘Rots en Water’ voor de onderbouw.

Op maandag 4 juni, 25 juni en 9 juli zijn de andere lessen.

Vandalisme in de Olingertil

Gisteravond zijn drie jongens de school binnen geslopen. Ze hebben de hele gymzaal overhoop gehaald en flessen frisdrinken en pakken koeken door de zaal gestrooid. Er is behalve veel schade ook veel werk ontstaan. Een en ander heeft ook impact op onze leerlingen, want zij zagen de agenten de schade opnemen.

Gelukkig zijn de drie daders al aangehouden. Zij zullen voor de schoonmaakkosten en de andere schade opdraaien.  

Groep 4 op excursie naar de Fraeylemaborg

Afgelopen dinsdag is groep 4 naar de Fraeylemaborg geweest. Ze hebben daar een mooie rondleiding gehad. Het was een erg leuke en leerzame ochtend.

Groep 3 gaat vrijdag naar de Fraeylemaborg.

Straatvoetbal

Gisteren was er pleinvoetbal voor 6 en 7 jarigen bij de Nicolaikerk in Appingedam. Er waren in deze leeftijdsgroep alleen teams van onze school. Het was een hele leuke en sportieve middag.

 
 

Doekoe’s

Bij de COOP zijn er voor de Olingertil Doekoe’s gespaard. Vanmorgen hebben we het gespaarde bedrag ontvangen. We kregen € 730,-- Fantastisch. We gaan dit geld uitgeven aan leuke speelattributen voor onze leerlingen.

De schoolreizen komen er aan

Veel ouders hebben de schoolreis voor dit schooljaar al afgerekend. Als u nog niet hebt betaald wilt u dat dan deze maand doen? Wij kunnen dan de voorschotnota’s betalen. Alvast bedankt.

Groepen 1 t/m 7          € 26,00

Groep 8 kamp             € 75,00

Schoolreisgeld graag storten op:       NL87 RABO 0308 5200 84

                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs

                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind

Voor de groepen 3A, 3B  en 6 zoeken we nog begeleiders. U kunt zich opgeven bij de leerkracht

Groep 1/2: Landgoed Nienoord op donderdag 12 juli.

Groep 3/4: Aquazoo op dinsdag 3 juli.

Groep 5/6: Wildlands op dinsdag 10 juli.

Kleding inzamelactie

Goede kinderkleding kan ingeleverd worden op school in een afgesloten zak van maandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei. De kleding dient schoon en heel te zijn. De kleding gaat naar Maxima en is beschikbaar voor gezinnen die het financieel niet breed hebben.

Hulpouders gevraagd

Dinsdag 29 mei en dinsdag 5 juni is er weer een kunstcarrousel. Voor groep 3A is er elke dinsdag een hulpouder nodig. Wilt u zich opgeven bij de groepsleerkracht?

 
 

Corsonieuws

Gisteravond was de eerste avond waarop de pakken gemaakt konden worden. Was u verhinderd? Dat geeft niks, er zijn nog 2 avonden over om pakken te maken: 

Donderdag 24 mei 2018 om 19.30 uur

Dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur

Graag zelf meenemen: schaar, nietmachine + nietjes, knutsellijm (geen pritstift).


Kar kinderen

Zit uw kind op de kar in september? Dan hoeft u niet te komen op de knutselavonden, wij zorgen ervoor dat uw kind er mooi uit komt te zien. Wel ontvangen we graag een wit t-shirt in een plastic tas, voorzien van de naam van uw kind, in de corsobak bij de kleuteringang.

Ouderbijdrage

Schoolgeld € 17,50 per kind per schooljaar:   rek nr. NL41 RABO 0313 0253 98

t.n.v. vrienden openbaar onderwijs Appingedam.

Zet u de naam van de leerling waarvoor betaald wordt en de groep er even bij.

Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u € 9,00.

De dinsdag na Pinstermaandag is een vrije dag.

Op 22 mei is er dus geen les voor de leerlingen.