Template Image 5

info 8 februari 2018

(downloaden)

5

Margedag

Alle kinderen vrij!

6

7

8

9

10

12.00 uur finale school-zwem-wed-strijden

11

12

Voetbalclinic groep 1-2

Deze week inschrijven voor de oudergesprek-ken

13

Voetbalclinic groep 3

Maandviering 1/2 B en 3B

14

Stakingsdag.

De school is dicht.

Alle kinderen zijn vrij.

Er is wel naschoolse activiteit

15

16

Uitnodigingen voor ouder-      gesprek-ken gaan mee

17

18

19

Week van de oudergesprek-ken

20

Leerlingenraad van de Olingertil

21

22

23

Rapporten gaan mee

24

Volgende week vakantie

25

26

Hele week

vakantie

27

28

1

Maart

2

3

4

5

Hoofdluis-controle

6

Ouderavond over HBG

7

8

9

10

11

                         

Extra kleutergroep

Er is veel instroom in de onderbouw. Omdat we de groepen niet te groot willen laten worden starten we per 2 april met een extra groep 1-2. Deze groep komt in het lokaal wat nu als stiltelokaal in gebruik is. Vanzelfsprekend wordt het lokaal nog aangekleed.

Kinderen die vanaf januari in groep 1 zitten mogen naar deze groep. Juf Lysanne gaat lesgeven op maandag tot en met woensdag. Op donderdag- en vrijdagmorgen komt juf Lisette.

De groep gaat alle dagen naar school net als de andere groepen. Op donderdagmiddag worden de kinderen begeleid door de leerkrachten en de PM-er. Ze kunnen op dit moment dus ook spelen in andere klassen en met andere kinderen.

De verwachting is dat de groep in april start met 13 kinderen en dat dit aantal oploopt naar 24 in juli.

Afwezigheid juf Greet

Juf Greet is van 5 maart tot 9 april afwezig. Groep 3A krijgt dan les van juf Nanda op de dinsdag en woensdag. Op de andere dagen komt juf Dorien. Juf Dorien is een nieuwe juf. In een volgende nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor.

 
 

Inval problematiek

Bij ons op school is de afspraak dat wanneer er een leerkracht ziek is, er vervanging komt. Op dit moment zijn er weinig invallers beschikbaar. Tot nu toe heeft onze school nog geen klas naar huis hoeven te sturen, maar de situatie is zo nijpend dat we hier wellicht wel toe moeten overgaan. Tot vandaag werden de klassen opgedeeld als er geen invaller beschikbaar was. Dit is echter niet altijd een goede oplossing omdat dan het programma van meerdere groepen in de knel kan komen. Indien een groep naar huis gestuurd wordt, wordt u altijd een dag van te voren geïnformeerd.

Boodschappen doen in school

Bij de kleutergroepen is al enige tijd een winkeltje op het leerplein waar de leerlingen hun boodschappen kunnen doen.

Sinds vandaag kunnen de kinderen de boodschappen doen met een echte boodschappenwagen. De beide winkelkarretjes zijn geschonken door de Albert Heijn van Appingedam. Bedankt.

Schoolzwemwedstrijden

Acht kinderen uit de groepen acht vertegenwoordigen obs Jan Ligthart Appingedam in de finale van de schoolzwemwedstrijden. Deze vinden aanstaande zaterdag (10 februari) plaats. De deelnemers worden om 12:30 uur in het zwembad Dubbelslag verwacht. Rond 14:00 uur is de finale afgelopen. Ouders, familie, klasgenoten en andere supporters zijn van harte uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen!

Voetbalclinic groep 1/2 en groep 3

Maandag 12 februari hebben de groepen 1/2 en dinsdag 13 februari hebben de groepen 3 een voetbalclinic. De clinic wordt gegeven door Jan Medema.

Maandviering groep 1/2B en 3B

In de centrale hal geven de genoemde groepen op dinsdag 13 februari een voorstelling voor de onderbouw van de school. U bent als ouders van harte welkom om te komen kijken. Ook opa’s en oma’s en buurtbewoners zijn van harte welkom.

De voorstelling is van 13.15 tot 13.50 uur. Vanaf 13.00 uur is de zaal open.

 

Inloop bij de kleuters

Wij merken dat sommige ouders van de kinderen van groep 1 en 2 al voor acht uur op school komen. Soms is de leerkracht al wel in de klas, maar tot 8 uur hebben ze hun tijd nodig om lessen voor te bereiden en de klas klaar te maken.

Uw kind is welkom in de klas vanaf 8 uur. De inloop is tot kwart over 8. Te laat komen is voor geen enkel kind fijn, dus wilt u ervoor zorgen dat we om kwart over 8 ook echt met de les kunnen beginnen. We merken dat het voor de kinderen het beste werkt als het “afscheid” kort en duidelijk is. Bij elke dag hetzelfde ritueel weten ze waar ze aan toe zijn.

Gymtijden in groep 8

vanaf de volgende week heeft groep 8A gymnastiek op woensdag en vrijdag en groep 8B op dinsdag en woensdag.

 
 

Ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage mag weer gestort worden.

Het gaat om de volgende bedragen:

Schoolgeld      € 17,50 per kind per schooljaar          

rek nr.  NL41 RABO 0313 0253 98

t.n.v. vrienden openbaar onderwijs Appingedam. Zet u de naam van de leerling waarvoor betaald wordt en de groep er even bij? Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u € 9,00

Fluor spoelen € 3,00 zelfde rekeningnummer. Ook graag even melden voor wie er betaald wordt.

Schoolreizen

Groep 1-2

12 juli

Landgoed Nienoord

€ 26,00

Groep 3-4

03 juli

Aqua Zoo

€ 26,00

Groep 5-6

10 juli

Wildlands Emmen

€ 26,00

Groep 7

02 juli

Schloss Dankern

€ 26,00

Groep 8

20-22 juni

Kwartjesberg Drouwen

€ 75,00

Alle schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.

Schoolreisgeld graag storten op:       NL87 RABO 0308 5200 84

                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs

                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind

Woensdag 14 februari en woensdag 21 maart zijn alle kinderen vrij!

De NSA activiteiten gaan wel door.