Template Image 4

infobulletin 19 oktober 2017

download deze info

download de flyer -druk en dwars-

16

17

18

19

Zwemmen groep 6

20

Start herfst-vakantie tot

30 oktober

21

22

23

Herfstvakantie

24

25

26

27

28

29

30

Meester Siemon hele week afwezig i.v.m. studiereis

31

1 november

2

Groep 5-6 remweg demonstratie.

Start Rots en Water lessen

3

4

5

6

Fietsvaardig-heidslessen groep 4/5

7

Fietsvaardig-heidslessen groep 5

8

9

Lampionnen-show

16.30-17.30 uur

10

11

Sint-Maar-ten

12

                           

 Juf Petra

Juf Petra is weer zo ver hersteld van haar operatie dat ze na de herfstvakantie weer gaat beginnen. Dat betekent dat juf Lisette er op de maandag en dinsdag en juf Petra op de andere dagen.

 

Jan Ligthart-app en ouderportaal

Wij willen onze leerlingen een goede basis geven voor de toekomst. Dat lukt beter als we goed samenwerken met ouders.

Het programma Mijn School, biedt via een ouderportaal prachtige mogelijkheden om ouders te betrekken bij de school en de ontwikkeling van hun kind.

Via de app of de computer kunnen ouders in het portaal meekijken met de belevenissen van hun kind via foto's en filmpjes. Ouders worden via Mijn School op de hoogte gehouden over alles wat er op school speelt. Dat verhoogt de interesse en betrokkenheid.

Ook oudercommunicatie gaat snel en gemakkelijk via hulpverzoeken, intekenen op activiteiten of oudergesprekken en 1 op 1 communicatie.

Door deze nieuwe ontwikkeling wordt de huidige Jan Ligthart-app stopgezet. U kunt er nog wel in maar de app wordt door school niet meer bijgehouden. De nieuwe app via het ouderportaal van Mijn School komt binnenkort online. Verdere informatie volgt via deze nieuwsbrief.

Fietsvaardigheidslessen voor groep 4/5 en 5

Op maandag 6 november en dinsdag 7 november komt de Fietsersbond langs voor fietsvaardigheidslessen voor groep 4/5 en 5. Deze les bestaat uit theorie en praktijk. Tijdens het praktijkgedeelte gaan de kinderen elkaars fietsen bekijken door middel van een checklist en zullen de kinderen een parcours fietsen.

Voor groep 4/5 staat de les op 6 november en voor groep 5 staat de les gepland op 7 november. Op die dag moeten de kinderen uit die groepen op de fiets naar school!

Groep 3 om kwart over 8 naar binnen na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie worden de groepen 3 niet meer naar binnen gebracht. Zij gaan dan ook naar binnen als de bel gaat, dus om kwart over acht.

Remwegdemonstratie

Op donderdag 2 november om 8.30 uur zal de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een demonstratie stopafstanden verzorgen. De leerlingen uit groep 5 en 6 zullen buiten elk 30 minuten voorlichting krijgen, door twee instructeurs van de SBV. De voorlichting vindt plaats aan de Derk Boeremastraat.

Wat houdt deze remproef in?

De meeste mensen hebben moeite met het inschatten van de snelheid van een naderend voertuig.

Het inschatten van de benodigde stopafstand van het voertuig is minstens zo moeilijk.

Voor kinderen is dit nog eens extra ingewikkeld. Toch moeten kinderen vaak de snelheid en stopafstand van een voertuig inschatten, bijvoorbeeld wanneer ze op of langs een weg spelen of (onverwacht) willen oversteken.

Hoe lager de snelheid, des te korter is de afstand die nodig is om te stoppen. Daarom zijn er in veel woonwijken 30-kmzones ingericht. Maar wat is het verschil in stopafstand van een auto bij een noodstop bij respectievelijk 30, 40, 50 en 60 km per uur? Een ervaren instructeur laat het verschil zien tussen een stopafstand van een auto die 30 km per uur rijdt en een auto die 50 km per uur rijdt. De kinderen moeten zelf de stopafstand vooraf inschatten.

Om de demonstratie veilig te laten verlopen zal de weg worden afgezet van 8.00 uur tot 11.30 uur.

‘Rots en Water’ lessen

De ‘Rots en Water’ lessen zijn lessen in sociale vaardigheid. Hoe ga je om met elkaar, hoe vraag je iets, hoe kun je je (mondeling) verweren? Op school hebben we drie leerkrachten die deze lessen mogen geven. Jaarlijks krijgen alle groepen een serie lessen van twee leerkrachten. We starten met de serie van vijf lessen op 2 november in de groepen 5 tot en met 8. Op 30 november is er een afsluitende les waar ouders bij aanwezig mogen zijn. U hoort nog op welk tijdstip. De eerste serie lessen wordt gegeven door juf Mirte en juf Esther.

‘Speelgoeddag’ kleuters

Na de herfstvakantie gaat "speelgoeddag" veranderen bij de kleutergroepen. De kinderen mogen niet meer elke vrijdag verkleed komen of speelgoed meenemen. 
We doen dit in vervolg op de laatste vrijdag van de maand. 
De kinderen mogen dan verkleed komen en speelgoed mee nemen. Dit geldt voor alle kleuterklassen. We merken namelijk in de groepen dat dit veel tijd inneemt van onze leertijd. 
De volgende speelgoed dag is op vrijdag 24 november. 

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage mag weer gestort worden. Het gaat om de volgende bedragen:

Schoolgeld:     € 17,50 per kind per schooljaar           rek nr. NL87 RABO 0308 5200 84

t.n.v. vrienden openbaar onderwijs    Appingedam. Zet u de naam van de leerling waarvoor betaald wordt en de groep er even bij?

Fluor spoelen: € 3,00  zelfde rekening nummer. Ook graag even melden voor wie er betaald wordt.

Schoolreis:      bedrag is nog niet bekend. In januari wordt dat bekend gemaakt

Rapporten inleveren

Iedereen die zijn of haar rapport nog thuis heeft liggen, graag inleveren bij de leerkracht.

Leliesingel afgesloten

De gemeente gaat binnenkort paaltjes plaatsen aan de Leliesingel, zodat de weg wordt afgesloten. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid.