Template Image 5

infobulletin 12 oktober 2017

(download)

9 oktober

Kinderboekenweek

Deze week ouder-gesprekken

10

11

Kinder-knutseldag

12

Zwemmen groep 6

13

14

15

16

17

18

Maandviering

groep 1/2A en groep 4

19

Zwemmen groep 6

20

Start herfst-vakantie tot

30 oktober

21

22

23

Herfstvakantie

24

25

26

27

28

29

30

Meester Siemon hele week afwezig i.v.m. studiereis

31

1 november

2

Groep 5-6 remweg demonstratie.

Start Rots en Water lessen

3

4

5

6

Fietsvaardig-heidslessen groep 4/5

7

Fietsvaardig-heidslessen groep 5

8

9

Lampionnen-show

16.30-17.30 uur

10

11

Sint-Maar-ten

12

                           

 

Knutselmiddag in het kader van de Kinderboekenweek

Woensdag 11 oktober hebben alle kinderen van de Jan Ligthart samen met de kinderen van de Citer geknutseld om de school in griezelsferen te brengen.

Maandviering groep 1/2A en groep 4

In de centrale hal geven de genoemde groepen op woensdag 18 oktober een voorstelling voor de onderbouw van de school. U bent als ouders van harte welkom om te komen kijken. Ook opa’s en oma’s en buurtbewoners zijn van harte welkom.

De voorstelling is van 13.15 tot 13.50 uur. Vanaf 13.00 uur is de zaal open.

 

 

‘Rots en Water’ lessen

De ‘Rots en Water’ lessen zijn lessen in sociale vaardigheid. Hoe ga je om met elkaar, hoe vraag je iets, hoe kun je je (mondeling) verweren? Op school hebben we drie leerkrachten die deze lessen mogen geven. Jaarlijks krijgen alle groepen een serie lessen van twee leerkrachten. We starten met de serie van vijf lessen op 2 november in de groepen 5 tot en met 8. Op 30 november is er een afsluitende les waar ouders bij aanwezig mogen zijn. U hoort nog op welk tijdstip. De eerste serie lessen wordt gegeven door juf Mirte en juf Esther. Vanaf februari komen de andere groepen aan de beurt.

Voorlezen kleuters en peuters

De groepen 1 en 2 hebben de opening van de Kinderboekenweek gehad. Er werd voorgelezen door mevrouw Mignon van de bibliotheek over de Gruffalo. Het was een spannend verhaal wat de kinderen erg leuk vonden. Er waren veel kinderen verkleed op school gekomen. Er staan meer foto’s op ons website.

Fietsvaardigheidslessen voor groep 5

Op maandag 6 november en dinsdag 7 november komt de Fietsersbond langs voor fietsvaardigheidslessen voor groep 4/5 en 5. Deze les bestaat uit theorie en praktijk. Tijdens het praktijkgedeelte gaan de kinderen elkaars fietsen bekijken door middel van een checklist en zullen de kinderen een parcours fietsen.

Voor groep 4/5 staat de les op 6 november en voor groep 5 staat de les gepland op 7 november. Op die dag moeten de kinderen uit die groepen op de fiets naar school!

Tafeltoetsen groep 5

Na de herfstvakantie wordt er in beide groepen 5 gestart met wekelijkse tafeltoetsen. De kinderen krijgen een week van te voren op maandag een oefenpapier mee naar huis. De maandag daarna worden er 20 tafelsommen getoetst. Het is in deze groep erg belangrijk om de tafels geautomatiseerd te hebben. Wij vragen u thuis extra te oefenen!

Poppenkastspel groep 3 en 4

De groepen 3 en 4 hebben een leuke opening van de Kinderboekenweek gehad.

Juf Gwen voerde een poppenkastspel op over het boek: Het bange mannetje.

De gebruikte materialen staan nu op het leerplein zodat de kinderen zelf ook het boek kunnen naspelen.

Rapporten inleveren

Iedereen die zijn of haar rapport nog thuis heeft liggen, graag inleveren bij de leerkracht.

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage mag weer gestort worden. Het gaat om de volgende bedragen:

Schoolgeld:     € 17,50 per kind per schooljaar           rek nr. NL87 RABO 0308 5200 84

t.n.v. vrienden openbaar onderwijs    Appingedam.

Zet u de naam van de leerling waarvoor betaald wordt en de groep er even bij?

Fluor spoelen: € 3,00  zelfde rekening nummer. Ook graag even melden voor wie er betaald wordt.

Schoolreis: Bedrag is nog niet bekend. In januari wordt dat bekend gemaakt

NSA theaterlessen

Er is wat verwarring over de data van de theaterlessen. De theaterles op 16 oktober (de eerstvolgende les dus) vervalt. De les op 30 oktober gaat wel door en de laatste les is op 6 november.

Thema: Buiten de lijntjes*

Opvoeden buiten de lijntjes

De Week van de Opvoeding heeft dit jaar als thema 'Buiten de Lijntjes'. Geen enkel kind is hetzelfde en het opvoeden gaat nooit volgens een boekje. Als ouder kan je je wel eens zorgen maken over de opvoeding en kan je het gevoel krijgen dat je tekortschiet.

Oplossingen zitten vaak in onverwachte hoeken en vindt je vaak door 'out of the box' te denken en 'buiten de lijntjes' te kleuren. Je opvoedstijl moet ook bij je passen en prettig voelen. Als ouder voel je je daar het meest ontspannen bij en daar is je kind ook het meeste bij gebaat!

Tips bij het buiten de lijntjes kleuren

Kijk meer naar wat al wel werkt in de opvoeding en minder naar wat niet werkt. Vaak komen de oplossingen dan vanzelf

Bedenk samen met het kind de oplossingen

Doe iets anders als wat je gewend bent (niet teveel nadenken, maar gewoon doen!)

Begrijp waar het kind mee bezig is en wees nieuwsgierig

Voor meer informatie en advies kunt u o.a. terecht bij:

De contactpersoon van het CJG, die verbonden is aan de school van uw kind. Informeer hiernaar op de school. Cjgdal.nl

Weekvandeopvoeding.nl (overzicht van alle activiteiten die tijdens de week van de opvoeding georganiseerd worden)

* Van 2 t/m 8 oktober is het de landelijke 'Week van de Opvoeding'

Agenda

Donderdag 12 oktober 2017
- Sociale weerbaarheidstraining kinderen 8 – 12 jaar, Brede School Delfzijl Noord

2 t/m 8 oktober 2017
- Week van de Opvoeding, diverse activiteiten                   

Zie voor meer activiteiten onze website -> agenda

  Start ouderbegeleiding Druk & Dwars

12, 20 en 26 oktober: Kleintje Koffie 'Dansen met letters & Leesfeest'

11 oktober: Coming out-dag

Oktober: Start sociale weerbaarheidstraining

Oktober: Start KIES-groep

17 oktober: Kenniscafé CJG

9, 17 en 30 november: Kleintje Koffie 'Donkere dagen, prikkels en angsten’
14 en 15 december: Kleintje Koffie 'Draagdoek-consulent'

11, 19 en 25 januari: Kleintje Koffie 'Muziek op Schoot'

                                                               Februari 2018: Vingers in je Oren