Template Image 3

infobulletin 28 september 2017

(downloaden)

25

Deze week invullen wanneer u een oudergesprek wilt

26

27

28

Zwemmen groep 6

Groep 7-8

lotenboekjes van Jantje Beton inleveren

29

30

1

2 Oktober

School-fotograaf

3

School-

fotograaf

4

Margedag

alle leerlingen vrij

5

Stakingsdag

alle leerlingen vrij

6

7

8

9

Kinderboekenweek

Deze week ouder-gesprekken

10

11

Kinder-

knutseldag

12

Zwemmen groep 6

13

14

15

16

17

18

19

Zwemmen groep 6

20

Start herfst-vakantie tot

30 oktober

21

22

23

Herfstvakantie

24

25

26

27

28

29

De schoolfotograaf komt langs!

Maandag 2 en dinsdag 3 oktober komt de schoolfotograaf.

Maandag worden de groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt. De foto’s met broertjes en zusjes worden op dinsdag gemaakt.

Foto’s met broertjes en/of zusjes die niet bij ons op school zitten, worden tussen 11.00 en 14.30 uur gemaakt in het speellokaal.

Margedag + stakingsdag

Woensdag 4 oktober zijn alle kinderen vrij. Wij gaan deze dag, samen met de teams van de Citer en Kids2B, verschillende IKC’s bezoeken. We gaan kijken op welke wijze er in andere Kindcentra samengewerkt wordt en wat wij daar van kunnen leren.

Donderdag 5 oktober zijn de kinderen ook vrij, omdat de leerkrachten deze dag gaan staken. Er wordt gestaakt omdat de salarissen in het basisonderwijs in verhouding met het voortgezet onderwijs te laag zijn. Ook wordt er gestaakt om de toenemende werkdruk. Met name de administratie taak wordt steeds meer uitgebreid.

Juf Petra

De operatie aan juf Petra haar voet is goed geslaagd. Het herstel duurt echter langer als voorzien. De pezen moeten herstellen. Vanaf de volgende week woensdag begint juf Petra weer in de groep. Ze begint niet direct volledig. Ze komt een gedeelte van de dag en kijkt hoe het gaat. Daarom is juf Miranda er tot aan de herfstvakantie ook nog.

Lopen over het net van de  zandbak

Wij zien dat ouders en leerlingen regelmatig over het zandbaknet lopen. Wij willen u vragen dit niet te doen, omdat het net dan stuk gaat.

Honden op het plein

Sommige kinderen zijn bang voor honden. Het is voor deze kinderen fijn als u uw hond dicht bij u houdt. Honden mogen niet is school, maar het is ook prettig als kinderen bij het verlaten van de school niet vlak langs een hond hoeven lopen.

Oudergesprekken

In de week van 9 – 13 oktober zijn er oudergesprekken. In deze gesprekken willen we graag informatie over uw kind van u. We bespreken dan of ons beeld van het kind met dat van u overeenkomt of dat er verschillen zijn.

Opgave voor het gesprek kan op:

26 september door ouders die meer kinderen op school hebben. Plant u de gesprekken met 10 minuten tussentijd, anders wordt het te krap.

27-29 september kunnen alle ouders zich inschrijven. De lijsten hangen in de centrale hal.

Vandaag ontvangen alle kinderen de vragenlijst die u alvast kunt invullen voor de oudergesprekken. U kunt de vragenlijsten volgende week weer bij de leerkracht inleveren.

Kinderboekenweek

Volgende week start de Kinderboekenweek. Met dit jaar als thema “Griezelen, Gruwelijk eng!”.

Omdat we volgende week een onderbroken week hebben, starten we maandag 9 oktober.

De kinderen mogen dan verkleed op school komen als een boekfiguur, een griezel, een monster, een beest of waar je maar van kunt griezelen…

Woensdag 11 oktober gaan we samen met alle kinderen van de Olingertil knutselen om de school in griezelsferen te brengen. Hiervoor zoeken wij nog ouders voor de groepen 1/2, 3 en groep 4 van juf Gwen. De hulp is nodig van 12.30 tot 14.00 uur. Hebt u tijd en zin om te helpen, opgeven kan bij de leerkracht van de desbetreffende groepen. Graag voor 10 oktober!

Smokey in groep 3 en 4

Afgelopen maandag hebben we brandweerman Barry op bezoek gehad.

Hij vertelde van alles over zijn beroep en ook hoe je brand kunt voorkomen.

Ook heeft hij ons verteld waarom we niet voor de lol 112 mogen bellen.

Het was leuk om over de brandweer te leren.

KIES training voor Kinderen in Echtscheidingssituaties basisschool

Kinderen In Echtscheiding Situaties. Voor kinderen van 8 t/m

12 jaar. KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit een aantal bijeenkomsten, waarin aan de hand van spel en opdrachten wordt gewerkt aan het verwerken van de scheiding. Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de veranderde leefsituatie

In oktober 2017 start bij het CJG een nieuwe cursus. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de intern begeleider op school of u kunt uw kind rechtstreeks aanmelden bij het CJG.

Parkeren

Het parkeren gaat nog steeds niet goed. Er is te weinig parkeerruimte bij de school. Zorgt u er voor dat de verkeerssituatie ook voor (uw) kinderen overzichtelijk en dus veilig blijft. Er is ook aandacht voor het parkeren vanuit de buurt en de gemeente, maar het is lastig om een goede oplossing te vinden. We doen onze uiterste best.

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage mag weer gestort worden. Het gaat om de volgende bedragen:

Schoolgeld      € 17,50 per kind per schooljaar           rek nr. NL87 RABO 0308 5200 84

t.n.v. vrienden openbaar onderwijs    Appingedam. Zet u de naam van de leerling waarvoor betaald wordt en de groep er even bij?

Fluor spoelen € 3,00  zelfde rekening nummer.

Ook graag even melden voor wie er betaald wordt.

Schoolreis                   Bedrag is nog niet bekend. In januari wordt dat bekend

                                      gemaakt

Geen Infobulletin

Volgende week is er in verband met de staking geen infobulletin.

Woensdag 4 en donderdag 5 oktober zijn de kinderen vrij!

De naschoolse activiteiten gaan wel door op deze dagen.