Template Image 3

infobulletin 21 september 2017

(downloaden)

18

Deze week invulformulier mee voor ouder-gesprekken in week 9-13 oktober

19

20

21

Kleuterouder-

ochtend 1/2C

Infobulletin

22

23

24

25

Deze week invullen wanneer u een oudergesprek wilt

Smokey op bezoek

26

27

28

Zwemmen groep 6

Groep 7-8

Lotenboekjes van Jantje Beton inleveren

29

30

1

2 Oktober

School-fotograaf

3

School-fotograaf

4

Margedag

alle leerlingen vrij

5

Stakingsdag

alle leerlingen vrij

6

7

8

9

Deze week ouder-gesprekken

10

11

12

Zwemmen groep 6

13

14

15

16

17

18

19

20

Start herfst-vakantie tot

30 oktober

21

22

                           

Oudergesprekken

In de week van 9 – 13 oktober zijn er oudergesprekken. In deze gesprekken willen we graag informatie over uw kind van u. We bespreken dan of ons beeld van het kind met dat van u overeenkomt of dat er verschillen zijn.

Onder dit bulletin vindt u een lijst met vragen die aan de orde komen in het gesprek.

Opgave voor het gesprek kan op:

26 september door ouders die meer kinderen op school hebben. Plant u de gesprekken met 10 minuten tussentijd, anders wordt het te krap.

27-29 september kunnen alle ouders zich inschrijven.  De lijsten hangen in de centrale hal.

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage mag weer gestort worden. Het gaat om de volgende bedragen:

Schoolgeld      € 17,50 per kind per schooljaar; rek nr: NL87 RABO 0308 5200 84

t.n.v. vrienden openbaar onderwijs Appingedam. Zet u de naam van de leerling waarvoor betaald wordt en de groep er even bij?

Fluor spoelen € 3,00  zelfde rekening nummer.

                                      Ook graag even vermelden voor wie er betaald wordt.

Schoolreis                    Bedrag is nog niet bekend. In januari wordt dat bekend gemaakt

Stichting leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van 4 tot 18 die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en u woont in de gemeente Appingedam dan komt u in aanmerking voor financiële hulp. U kunt denken aan bijvoorbeeld kosten voor schoolreis, fluor, schoolgeld, NSA, contributies. Meer informatie bij Gita Keizer, Stichting Leergeld ADL 06-15598850

Zwemmen in groep 6 ‘Veilig en fit in het water’

De kinderen van groep 6 krijgen vanaf donderdag 28 september 1 keer per week zwemles.

De groep wordt gesplitst. De eerste helft van de groep zwemt van 10.00 -11.00 en de tweede helft van 11.00-12.00 uur. In totaal gaan we 6x zwemmen. Het project duurt tot na de herfstvakantie. De kinderen moeten deze donderdagen op de fiets naar school komen (met zwemspullen). Op de stakingsdonderdag is er geen zwemmen. Deze les schuift door.

We zoeken nog ouders die ons willen helpen met begeleiden van het fietsen. We vertrekken ongeveer een half uur voor lesaanvang en zullen ook ongeveer een half uur na de les weer op school zijn. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van groep 6 (zie lijst naast de deur).

Smokey

Ik heb contact gehad met meneer Barry van Smokey. Smokey is een brandpreventieproject voor basisschoolleerlingen. Smokey komt 25 september op bezoek in groep 3 en 4.

Bedankt namens het corsoteam

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Helaas zat het weer niet mee, maar gelukkig was dit niet te merken aan de sfeer onder de kinderen, begeleiders en aan het publiek langs de kant. De eerste prijs van onze wagen maakte het feest helemaal compleet.

Dit hebben we natuurlijk niet kunnen bereiken zonder alle hulp van ouders/verzorgers, opa's, oma's en de leerkrachten. Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken die ons heeft geholpen er weer een geweldige corso van te maken. Een speciale dank ook aan de loopgroep-teams die de kinderen geweldig hebben aangekleed, helemaal passend bij het thema. De tweede prijs voor de ‘guitar boys’ was dan ook welverdiend! En niet te vergeten, onze enorme dank aan de mannen van het bouwteam die ons ieder jaar weer helpen een geweldige wagen te bouwen. We kijken nu alweer uit naar wat 2018 gaat brengen, graag tot dan!

‘Kunstdelta’

Een aantal oud docenten van het IVAK heeft: ‘Kunstdelta’ opgericht. Zaterdag 23 september openen ze hun deuren met een feestje en iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken wat ‘Kunstdelta’ te bieden heeft. U bent van 13.00 tot 16.30 welkom in de Centrumkerk van Delfzijl en in de Oude Synagoge aan Singel 50 te Delfzijl. Ook is er informatie te vinden op www.kunstdelta.nl

Kleuterouderochtend

In de kleutergroepen kregen we de afgelopen ochtenden wel heel bijzonder bezoek. De papa's, mama's, opa's en oma's kwamen langs! Tijdens de ouderochtend mochten de ouders zelf ervaren wat er allemaal aan bod komt in een kleutergroep.

Het was eerst even best spannend voor iedereen, zoveel mensen in de klas! Maar wat was het leuk.

We hebben een kringactiviteit, beweegactiviteit en een ‘werk’ les laten zien. Wat zijn ouders trots op hun kind, ze kunnen al zoveel! We hebben het in alle kleuter groepen als zeer zinvol en leuk ervaren en het is wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

 

Gesprek met ouders

U wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek over uw kind.

Dit schooljaar zit uw kind bij ons in de groep en we zijn

heel nieuwsgierig naar ‘wie hij/zij is’.

Daar kunt u het beste iets over vertellen.

 

Waar de leerkracht het graag met u over wil hebben:

Gaat uw kind met plezier naar school?

Vertelt uw kind thuis over school?

Wat vindt hij/zij moeilijk op school?

Met wie speelt uw kind graag?

Wat doet uw kind in zijn/haar vrije tijd?

Wat verwacht u van het aankomende schooljaar m.b.t. uw kind?

Wat wilt u zelf nog graag vertellen over uw kind?