Template Image 5

infobulletin 7 september 2017

(downloaden)

4 sept.

Start nieuwe schooljaar

Gouden weken

Nieuwjaars-receptie 13.30-14.00 uur

5

6

7

Infobulletin

8

Inleveren

Bereikbaar-heid-formulieren

Inleveren NSA formulieren

9

10

11

Gouden Weken

12

13

14

Infobulletin

15

16

17

18

19

Kleuterouder-

ochtend 1/2A

Zakelijke ouderavond

+informatie-avond 19.00 uur

20

Kleuterouder-

ochtend 1/2B

21

Kleuterouder-

ochtend 1/2C

Infobulletin

22

23

24

                           

Een rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf dit schooljaar een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein gerookt worden, ook niet buiten op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: leraren, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken door anderen, ertoe leidt dat kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven door de schoolomgeving rookvrij te maken.

Gouden weken

De eerste twee weken van het schooljaar gebruiken we om de afspraken in school met leerlingen nog weer een keer door te spreken. We spreken bijvoorbeeld af dat je tijdens instructiemomenten niet naar het toilet kan en dat je in de gangen loopt. Verder worden er in de klas afspraken gemaakt ten aanzien van de verwachtingen van elkaar. In de eerste twee weken na de kerstvakantie worden de afspraken weer opgefrist in de zogenaamde ‘Zilveren Weken’.

Zakelijke ouderavond + ouder informatie avond

Op dinsdag 19 september is de zakelijke ouderavond. Om 19.00 uur begint de avond met informatie vanuit de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De agenda van de avond vindt u in de bijlage.

Na de zakelijke ouderavond starten we met de informatieavond in alle groepen. De eerste ronde begint om 19.30 uur en de tweede ronde begint om 20.30 uur. We hopen u allen te zien op dinsdag 19 september!

 

Kleuter-ouderochtend

Dit schooljaar hebben we voor het eerst een kleuter-ouderochtend! Tijdens deze ochtend mag u met uw zoon of dochter mee naar school. U doet alles wat uw kind ook doet in de klas. Zo krijgt u een beeld van wat de kleuters allemaal op een ochtend doen op school. Bij de kleuterklassen hangen vanaf maandag 11 september lijsten. Daarop kunt u uw naam noteren als u aan de kleuter-ouderochtend deelneemt. Per kind mag er één ouder, opa of oma mee. De ochtend duurt voor de ouders tot 11.00 uur. De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur vrij.

Rooster:

Dinsdag 19 september groep 1/2A

Woensdag 20 september groep 1/2B

Donderdag 21 september groep 1/2C

Bereikbaarheid formulieren

Op school hebben we van iedere leerling de persoonlijke gegevens. Afgelopen maandag hebben de kinderen het zogenaamde ‘bereikbaarheid formulier’ meegekregen. Dit formulier moet door u worden gecontroleerd op juistheid. Veranderingen graag aangeven.

Het formulier in ieder geval weer inleveren. Ook als er niets verandert. Wij weten dan dat we de juiste gegevens hebben. Uiterlijk volgende week weer inleveren bij de leerkracht.

Interne verhuizingen

In de laatste week van de vakantie zijn er een aantal verhuizingen binnen de school geweest. De intern begeleider,  juf Mirjan zit nu samen met juf Andrea in het ‘oude’ kantoor van de administratie. De administratief medewerker Lisa, zit nu in het ‘oude’ kantoor van meester Siemon. En meester Siemon is verhuisd naar het kantoor bij de hoofdingang van de school. In het begin zal het wel even zoeken zijn, maar als u iemand niet kunt vinden, dan helpen wij u graag!

Bestellen bekers en lunchtrommels

Binnenkort worden er weer bekers en lunchtrommels besteld. U kunt deze bestellen bij de leerkracht of door een e-mail te sturen naar school. Graag vóór 21 september doorgeven! De kosten zijn 8 euro per stuk. Nieuwe leerlingen krijgen een beker en een lunchtrommel van de school.

Aanmelden NSA-activiteiten

Op het aanmeldbriefje voor de NSA-activiteiten dat deze week is uitgedeeld, staat de verkeerde website vermeld. Via de volgende link kunt u uw kinderen aanmelden voor de activiteiten: https://www.ivak-nsa.nl/

Ook is er een nieuw g-mailadres voor vragen, ziekmeldingen, etc.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De deelname aan de nieuwe activiteiten is nog niet erg groot. Dat is jammer. We willen graag dat alle geplande activiteiten door kunnen gaan. U kunt nog tot en met morgen bij de leerkracht, of per mail aangeven waar uw kind aan mee wil doen.

Staking

Het ziet er naar uit dat er gestaakt gaat worden in het basisonderwijs op 5 oktober. De verwachting is dat de leerkrachten van Nederland massaal gehoor geven aan de stakingsoproep. Er wordt gestaakt omdat de administratieve last hoog is en de salarissen in vergelijking met het voortgezet onderwijs te laag zijn. Houdt u er rekening mee dat u zelf voor opvang moet zorgen op 5 oktober.