Template Image 5

infobulletin 29 juni 2017

(downloaden)

              

 

  

 

 

 

 

 

26

27

28

29

Margedag

Leerlingen zijn vrij

30

Olingertil-krant komt uit

1

2

3

4

Rapporten mee

5

Verjaardag juffen groep 5 en 6

6

7

Biebpassen

groep 3 uiterlijk vandaag

inleveren

8

Ope-ning biblio-theek Appin-gedam

9

10

Deze week ouder-gesprekken

Facultatief

Groep 3/4 op schoolreis

11

Groep 3 naar de bibliotheek

 

12

13

14

Verjaardag juffen groep 3 en 4

15

16

17

18

Digitale schoolkrant komt uit

19

Uitreiking Nijntje diploma groep 1 en 2

20

Laatste schooldag viering

Alle kinderen om 13.00 vrij

21

Om 12.00 uur zomer-vakantie

22

23

                           

 

Leerkrachtenrooster  versie 2017-18

 

 

M       0,2

D         0,2

W        0,2

D          0,2

V           0,2

1/2

20

Lisette

Lisette

Petra

Petra

Petra

1/2

20

Chantal

Chantal

Chantal

vacature

vacature

1/2

20

Miranda

Miranda

Miranda

Nanda

Nanda

3

17

Greet

Greet

Nanda

Greet

Greet

3

17

Marianne

Marianne

Marianne

Marianne / Patricia

Marianne

4

25

Gwen

Gwen

Gwen

Agnita

Gwen

4/5

23

Astrid

Astrid

Astrid

Astrid

Agnita

5

26

Hilde

Hilde

Agnita

Hilde

Hilde

6

30

Patricia

Patricia

Patricia

Alinda

Alinda

7

25

Jan

Jan

Jan/Alinda*

Jan/Marieke**

Jan

7

25

Mirte

Mirte

vacature

Mirte

Mirte

8

25

Marieke

Marieke

Marjet

Marjet

Marjet

8

25

Esther

Esther

Esther

vacature

vacature

*2e halfjaar ** 1e halfjaar

We kunnen het volgend schooljaar een prachtig rooster maken. We starten met drie onderbouw groepen van ongeveer twintig kinderen, daarnaast kunnen we ook nog twee kleine groepen drie maken. In het schema kunt u lezen hoe de leerkrachten verdeling over de verschillende groepen zal zijn.

Nu dit rooster klaar is, kunnen we kijken hoe de leerlingen ingedeeld worden. U hoort voor de zomervakantie hoe de klassenindeling wordt.

vakantieregeling 2017 – 2018

Zomervakantie 2017

24/07 - 03/09

herfstvakantie

23/10 - 27/10

kerstvakantie

25/12 - 05/01

voorjaarsvakantie

26/02 - 02/03

Goede Vrijdag + Pasen

30/03 + 02/04

Meivakantie + 5 mei + Hemelvaart

27/04 - 11/ 05

Pinksteren

21/05

Zomervakantie 2018

23/07 - 31/08 

Naast de vakantiedagen zijn er nog margedagen. Op de margedagen zijn de leerlingen vrij en hebben de leerkrachten tijd voor administratieve taken. Zodra deze dagen zijn vastgesteld maken we ze bekend.

Schooljaarverslag en schooljaarplan.

Ieder schooljaar maakt de school een verslag van het afgelopen jaar en naar aanleiding van dit verslag wordt een nieuw jaarplan gemaakt voor het komend schooljaar. Beide documenten zijn op 27 juni in de MR besproken en goedgekeurd. De plannen worden nu naar ons bestuur Marenland gestuurd. Vóór de zomervakantie worden beide plannen op de website van de school gezet.  

BPS visitatie

Donderdag 22 juni is de school gevisiteerd door een viertal personen die ons beoordeeld hebben op de ontwikkeling van de leerlijn voor de meer begaafde kinderen. Nadat de visiteurs gesproken hadden met enkele leerlingen, ouders, team en ook een aantal lessen in de school hadden bezocht kwamen zij tot het oordeel dat onze school de begeleiding van de begaafde leerlingen goed in gang gezet heeft. Er is bij het hele team brede kennis van de leerlijnen die we aanbieden en er is inzicht in het vroegtijdig herkennen van de begaafde leerling. Obs Jan Ligthart heeft het traject van de begeleiding van de begaafde kinderen kort geleden in gang gezet. Daarom is de borging en de documentatie en het plan van hoe we verder willen nog niet helemaal ontwikkeld. Volgend schooljaar kunnen we het certificaat aanvragen.    

GVO

Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van groep zes GVO (Godsdienst Vormend Onderwijs) gekregen van meester Rodger Knez. De aanvraag die we hebben ingediend om de lessen het volgend schooljaar weer te kunnen geven is gehonoreerd. We mogen de lessen zelfs uitbreiden naar groep zeven. Dat betekent dat de leerlingen van groep zes en zeven het volgend schooljaar GVO lessen krijgen van meester Rodger.

Schoolreis groep 3 en 4

Op maandag 10 juli gaan de groepen drie en vier naar Duinen Zathe te Appelscha. Het vertrek van school is om half 9. De kinderen kunnen op de gewone tijd naar school. We zijn ongeveer om 15.45 uur weer terug op school.

Groep 3 gaat naar de bibliotheek

Uiterlijk 7 juli de biebpassen inleveren op school. Dinsdag 11 juli gaat groep 3 naar de bibliotheek. We doen mee aan vakantielezen. Het is gebleken uit onderzoek, dat wanneer kinderen een aantal weken niet lezen het leesniveau achteruit gaat. Om dit te voorkomen is het goed om in de vakantie ook te lezen. De kinderen mogen boeken lenen voor de vakantie.

We vertrekken om kwart voor 9. We hebben nog enkele ouders nodig die mee willen.

Graag opgeven bij juf Greet.

Verjaardag juffen groep 3 en 4

Op vrijdag 14 juli vieren de juffen van groep 3 (juf Greet), 3/4 (juf Astrid en stagiair juf Emma), en 4 (juf Marianne) hun verjaardagen.

Voor de pauze hoeven de kinderen geen drinken en eten mee. De kinderen mogen verkleed komen.

Laatste schooldag

De laatste schooldagviering is op donderdag 20 juli. De leerlingen zijn om 13.00 vrij. Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje van de OR met iets warms ertussen. Ze hoeven deze dag geen brood mee te nemen, maar dat mag natuurlijk wel.

Deze dag staat in het teken van activiteiten in en rond de school.

Voor deze ochtend hebben we nog wel ouderhulp nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Oudergesprekken

De oudergesprekken zijn in de week van 10 juli. Deze gesprekken zijn facultatief. Dat wil zeggen dat ze niet voor iedereen verplicht zijn.

Het rapport gaat dinsdag 4 juli mee. In het rapport zit een briefje waarop de leerkracht aangeeft of ze een gesprek wil. Wanneer de leerkracht een gesprek wenst met u, dan plant u zichzelf in op de lijsten die in school hangen. Dit kan vanaf 5 of 6 juli, afhankelijk of u voor één of meer kinderen een gesprek heeft.

Ouders die zelf een gesprek willen, kunnen zich zelf ook opgeven op een voor hen geschikte tijd.

Sommige ouders kunnen niet op de middag. Indien u wel op de middag kunt, plaatst u zich dan niet op de avond, zodat er zo veel mogelijk ruimte voor anderen overblijft.

Ouders die uitgenodigd worden en zichzelf niet opgeven, worden door de leerkracht gepland.

De laatste oudergesprekken zijn facultatief, behalve voor groep 7. Alle ouders van groep 7 worden uitgenodigd voor het oudergesprek.

Groep 8 heeft geen oudergesprekken.

De invullijsten hangen in de centrale hal aan de zijde van het speellokaal.

Bestrijden van luizen en neten

Hoe kun je het beste neten en luizen behandelen? De apotheek geeft als hoofdadvies gedurende 14 dagen te kammen met een luizenkam. Dit moet in principe voldoende zijn. 

Producten op dimethicon basis doden de neten en luizen. Prioderm Groen en Luis XT zijn op dimethicon basis.

De behandeling moet na 10 dagen herhaald worden. Maar ook dit werkt alleen als er óók gekamd wordt met een luizenkam. 

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u zich ook laten voorlichten bij de Etos.

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen liggen tot de zomervakantie in de centrale hal. Alles wat er vrijdag 21 juli na 12.00 uur nog ligt gaat naar de Humanitasbak.

Ouderbijdrage, fluorgeld en schoolreisgeld

Sommige ouders hebben de ouderbijdrage nog niet betaald.

De kosten bedragen € 17,50 per schooljaar. Leerlingen die na 1 januari 2017 zijn gestart

betalen € 9,--

De ouderbijdrage kan gestort worden op:      NL41 RABO 0313 0253 98

                                                                       t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs

o.v.v. ouderbijdrage naam + groep kind

Sommige ouders hebben het fluorgeld nog niet betaald. De kosten bedragen € 3,00 per kind per schooljaar. U kunt dit tegelijk storten met de ouderbijdrage of het geld aan de leerkracht geven. Denkt u ook aan:

Schoolreisgeld €25,00 per kind graag storten op: NL87 RABO 0308 5200 84

Bekers en broodtrommels

De bekers en broodtrommels zijn besteld.

Stadsloop Appingedam

Afgelopen zaterdag vond de Stadsloop in Appingedam plaats, we hebben vanuit school met een mooie delegatie, voor het eerst deelgenomen aan de Stadsloop.

Iedereen heeft een topprestatie neergezet en daar mogen jullie super trots op zijn!! Volgend jaar gaan we hier een vervolg aangeven om als school weer deel te nemen met daaraan voorafgaand georganiseerde loopclinics.

Foto van de toppers welke deel hebben genomen aan de Kidsrun van de Stadsloop.

Volleybal clinics verzorgd door Trais voor de groepen 7 & 8

Volletbalvereniging Trias heeft afgelopen dinsdag en woensdag volleybal clinics gegeven aan de groepen 7 & 8. Mocht je interesse hebben dan kan je je aanmelden voor een aantal proeftrainingen via de site: vvtrias.nl

Onderstaand een kleine impressie: