Template Image 8

infobulletin 22 juni 2017

(downloaden)

              

 

  

 

 

 

 

 

19

Deze week toetsweek

Avond4daagse

20

Avond4daagse

21

Avond4daagse

22

Avond-4daagse

Visitatie BPS

23

24

25

26

27

Alle kinderen beginnen om 9.15 uur

28

Verjaardag juf Marjet

29

Margedag

Leerlingen zijn vrij

30

Olingertil-krant komt uit

1

2

3

4

Rapporten mee

5

Verjaardag juffen groep 5 en 6

6

7

8

Ope-ning biblio-

theek Appin-gedam

9

10

Deze week ouder-gesprekken

facultatief

11

 

12

13

14

15

16

17

18

Digitale schoolkrant komt uit

19

Uitreiking Nijntje diploma groep 1 en 2

20

Laatste schooldag viering

Alle kinderen om 13.00 vrij

21

Om 12.00 uur zomer-vakantie

22

23

                           

 

Margedag donderdag 29 juni

In de schoolgids staat dat de kinderen op maandag 3 juli vrij zijn, maar deze datum is gewijzigd. De kinderen zijn donderdag 29 juni vrij.

Oudergesprekken

De oudergesprekken zijn in de week van 10 juli. Deze gesprekken zijn facultatief. Dat wil zeggen dat ze niet voor iedereen verplicht zijn.

Het rapport gaat dinsdag 4 juli mee. In het rapport zit een briefje waarop de leerkracht aangeeft of ze een gesprek wil. Wanneer de leerkracht een gesprek wenst met u, dan plant u zichzelf in op de lijsten die in school hangen. Dit kan vanaf 5 of 6 juli, afhankelijk of u voor één of meer kinderen een gesprek heeft.

Ouders die zelf een gesprek willen, kunnen zich zelf ook opgeven op een voor hen geschikte tijd. Sommige ouders kunnen niet op de middag. Indien u wel op de middag kunt, plaatst u zich dan niet op de avond, zodat er zo veel mogelijk ruimte voor anderen overblijft.

Ouders die uitgenodigd worden en zichzelf niet opgeven, worden door de leerkracht gepland. Uw kind krijgt dan op vrijdag 7 juli een briefje mee met de gesprekstijd en datum.

De laatste oudergesprekken zijn facultatief.

De invullijsten hangen in de centrale hal aan de zijde van het speellokaal.

Verjaardag juf Marjet

Woensdag 28 juni viert groep 8B de verjaardag van Juf Marjet. De leerlingen mogen deze dag verkleed op school komen J Voor een lunch wordt gezorgd.

We gaan er een gezellige dag van maken.

Verjaardag juffen groep 5 en 6

Op woensdag 5 juli vieren de juffen van groep 5 (juf Agnita en juf Hilde) en de juffen van groep 6 (juf Gwen en juf Mirte) gezamenlijk hun verjaardag. Er zal feest zijn in de drie klassen en op het leerplein van groep 5 en 6.

Voor de ochtendpauze hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen.

Laatste schooldag

De laatste schooldagviering is op donderdag 20 juli. De leerlingen zijn om 13.00 vrij. Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje van de OR met iets warms ertussen. Ze hoeven deze dag geen brood mee te nemen, maar dat mag natuurlijk wel.

Deze dag staat in het teken van activiteiten in en rond de school.

Voor deze ochtend hebben we nog wel ouderhulp nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Ouderbijdrage en fluorgeld

Sommige ouders hebben de ouderbijdrage nog niet betaald.

De kosten bedragen € 17,50 per schooljaar. Leerlingen die na 1 januari 2017 zijn gestart betalen € 9,--

De ouderbijdrage kan gestort worden op:      NL41 RABO 0313 0253 98

                                                                       t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs

o.v.v. ouderbijdrage naam + groep kind

Sommige ouders hebben het fluorgeld nog niet betaald. De kosten bedragen € 3,00 per kind per schooljaar. U kunt dit tegelijk storten met de ouderbijdrage of het geld aan de leerkracht geven.

Denkt u ook aan: Schoolreisgeld € 25,00 per kind  graag storten op: NL87 RABO 0308 5200 84

Nieuwe bibliotheek geopend in Appingedam

U bent van harte welkom bij de opening en open huis van de nieuwe Bibliotheek Appingedam op zaterdag 8 juli 2017.

Programma
10:00 uur verzamelen bij oude locatie (Koningstraat 51, Appingedam)
10:15 uur vertrek naar nieuwe locatie
10:30 uur spectaculaire opening
tot 14:00 uur open dag met leuke activiteiten

Kidsfeest

De baptistengemeente, locatie ‘Open Venster’ organiseert een kidsfeest. Zie voor meer informatie de meegestuurde bijlage.