Template Image 1

infobulletin 13 april 2017

(downloaden)

 

             

10 april

11

12

13

14

Goede Vrijdag

leerlingen vrij

15

16

17

2e paasdag

18

Centrale Cito eindtoets

19

Centrale Cito eindtoets

Meester Siemon afwezig.

Schoolvoetbal

20

Centrale Cito eindtoets

Kijkles Rots en Water

21

Konings-spelen

22

23

24

Hele week vakantie

25

26

27

28

29

30

1 mei

2

3

4

Doden-herdenking

5

Bevrijdings-dag

leerlingen vrij

6

7

8

9

Kunst-carrousel

10

11

Praktisch verkeers-examen groep 7

Kunst-carrousel

12

13

14

                           

 

Oproep voor opgave voor ouderhulp

Er zijn nog steeds heel veel hulpouders, opa’s en oma’s, buurmannen en buurvrouwen nodig op:

Woensdag 19 april      Schoolvoetbal

14.00 – 16.30 uur         rijden met het jongensvoetbal elftal     

                                    naar Delfzijl

Vrijdag 21 april            Koningsspelen

08.30 – 09.30 uur         Ontbijt Koningsspelen in groep 1-4

09.30 – 12.00 uur         Hulp Koningsspelen groep 1-4 in en rond de Olingertil

09.30 – 13.15 uur         Hulp Koningsspelen groep 5-8 op het ‘Burg. Welleman Sportpark’

Donderdag 11 mei       Praktisch verkeersexamen groep 7

08.15 – 12.00 uur         Hulp bij de start of als controlepost op de route.

Graag opgeven bij de leerkracht of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Juf Alinda

Juf Alinda kampt nog steeds met een hernia. Opereren is lastig, omdat het een slecht bereikbare plek is om te opereren. Voorlopig komt juf Alinda niet terug. Juf Mariska blijft haar vervangen.

 

Speelmateriaal voor het plein is binnen!

Woensdag is het speelmateriaal binnengekomen. Dit speelmateriaal hebben we gekocht van de gespaarde Doekoes van de Coop. Met de leerlingraden van beide scholen komen we binnenkort bij elkaar om te kijken waar en hoe we het materiaal zo kunnen stallen dat het gemakkelijk gebruikt kan worden.

Voetbal

De jongens hebben gisteren alle drie wedstrijden gewonnen. De drie tegenstanders werden verslagen met respectievelijk 7-1;

1-0 en 5-1. Doordat ze zo goed hebben gepresteerd mag het elftal de volgende week meedoen aan de finales.

Het meisjes 7-tal is gisteren helaas uitgeschakeld. Zij hebben wel goed gespeeld maar konden niet doordringen tot in de finales van de volgende week.

Centrale Eindtoets Cito

De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Centrale Eindtoets op 18, 19 en 20 april.

Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes!

Kijkles Rots en Water

Donderdag 20 april is de laatste les van een lessenreeks Rots & Water voor de groepen 1 t/m 4. Deze laatste les zijn alle ouders/ verzorgers welkom om de les bij te wonen waarop de kinderen het geleerde van de afgelopen weken zullen laten zien. Rot & Water lessen zijn bedoeld om kinderen te helpen in hun sociale omgang met anderen. Hieronder de tijden waarop de groep de Rots & Water les heeft. De lessen vinden plaats in het speellokaal.

 

Lestijden Rots & Water op 20 april

groep 4            09.00 - 09.45u

groep 1/2A      10.00 - 10.30u

groep 1/2 C      10.30 - 11.00u

groep 1/2 B      11.00 - 11.30u

groep 3/4         12.15 - 13.00u

groep 3            13.00 - 13.45u

Nijntje gym

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen elke woensdag Nijntje Gym van meester Danny. Omdat ons bestuur Marenland extra gelden beschikbaar stelt kunnen deze lessen doorgaan tot de zomervakantie! Daar zijn wij erg blij mee.

Vakantierooster schooljaar 2017-18

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober

Kerstvakantie

25 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart

Paasvakantie

30 maart t/m 2 april

Meivakantie en Hemelvaart

27 april t/m 11 mei

Pinkstervakantie

21 mei

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus

In het rooster zijn de vaste vakanties opgenomen. Het basisonderwijs in Appingedam houdt dit rooster aan. Dit vakantierooster wordt nog aangevuld met leerling vrije (marge) dagen. Zodra deze definitief zijn worden ze in het rooster opgenomen.

Fruit

Deze week voor het laatst. Volgende week zelf weer fruit meenemen.

 

Koningsspelen: planning van de dag

Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. We starten de dag met de opening van de voetbalkooi door wethouder van Bostelen.

Hij zal de voetbalkooi met een mooie trap richting de goal openen en zal tevens het jeugdsportfonds- en jeugdcultuur fonds onder de aandacht brengen.

Alle ouders/ verzorgers en kinderen mogen om 8.30 uur om de voetbalkooi heen komen staan.

Aansluitend gaan we de Koningsdans ‘Okido’ met z’n allen doen.

Daarna gaan alle kinderen naar binnen en gaan we het ‘Koningsontbijt’ nuttigen.

Belangrijke tijden zijn:

8.30 uur           Opening voetbalkooi door wethouder van Borstelen (alle ouders/ verzorgers mogen hierbij aanwezig zijn)

8.35/8.40 uur   Koningsdans “Okido” bij de voetbalkooi

8.45 uur           Alle kinderen vertrekken richting de klas voor het Koningsontbijt

9.20 uur           Bovenbouwgroepen 5 t/m 8 vertrekken richting de voetbalvelden Pelikanen/ VV Appingedam

9.30 uur           Start Koningssportdag voor de onderbouwgroepen 1 t/m 4

9.45 uur           Start Koningssportdag bovenbouwgroepen 5 t/m 8

12.00 uur         Einde Koningssportdag onderbouwgroepen. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij

13.00 uur         Einde Koningssportdag bovenbouwgroepen. De groepen 5 t/m 8 zijn om 13.15 uur weer op school en dan vrij.

Ouderhulp

Voor deze ochtend hebben we nog ouderhulp nodig. Zowel voor het ontbijt als voor de begeleiding bij de sportdag. Een aantal ouders heeft zich reeds opgegeven maar er zijn nog niet genoeg.

U kunt zich opgeven om te helpen bij het ontbijt (groep 1 t/m 4), sportdag groep 1 t/m 4 (op school) of sportdag groep 5 t/m 8 (voetbalvelden).

U kunt zich opgeven bij de leerkracht of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Oproep rapporten graag inleveren

Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Zouden jullie de rapporten volgende week mee naar school willen nemen?

 

Resultaten tevredenheidonderzoek

In het begin van dit kalenderjaar is op onze school een tevredenheidonderzoek gehouden bij ouders, leerlingen en leerkrachten. Van alle drie onderzoeken is in de bijlagen het resultaat weergegeven. In dit stukje vindt u een samenvatting van de drie onderzoeken.

Leerlingen vanaf groep 5

Leerlingen geven aan dat ze de schoolregels duidelijk vinden en dat juf of meester veel aandacht heeft om het (online) pesten tegen te gaan. Ze vinden de uitleg en feedback die ze krijgen over het leerwerk goed. Ook het schoolgebouw en de schoolomgeving wordt door de leerlingen erg gewaardeerd.

Kinderen geven aan dat ze graag een andere methode voor wereldoriëntatie willen. Bij sommigen is het pestbeleid dat de school hanteert nog onvoldoende bekend.

Een aantal kinderen geeft aan dat ze graag een andere plaats in de klas wil.

De 173 kinderen die aan het onderzoek meegedaan hebben geven de school de kwalificatie ‘GOED’. Als kinderen de school een cijfer moeten geven krijgt de school een 8,5.

 

Ouders

Van de ouders heeft 49% mee gedaan aan het onderzoek. Dat zijn 150 ouders. De conclusie is dat ouders over het algemeen ‘ZEER TEVREDEN’ zijn over de school. Ouders zijn vooral tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkracht, de informatievoorziening en de schoolomgeving. Ook de sociale veiligheid scoort hoog. Ouders vinden de verkeersituatie rondom de school een aandachtspunt.

 

Leerkrachten

Van onze school hebben 25 leerkrachten aan het onderzoek meegedaan. Leerkrachten zijn ‘ZEER TEVREDEN’ over de school.

Ze waarderen in het bijzonder de werksfeer en veiligheid en contacten met teamleden. Ook het schoolgebouw, het nakomen van afspraken en het verdelen van de verschillende werkzaamheden worden prima gewaardeerd.

Dat er soms geen vervanging is te krijgen bij ziekte vinden de leerkrachten een punt van zorg. Ook vindt een deel van het team dat het motiveren van leerlingen soms moeilijk is. De werkdruk wordt door een kwart van het team als hoog ervaren.

Wat obs Jan Ligthart met de resultaten gaat doen.

We zijn vanzelfsprekend erg blij met het behaalde resultaat. Alle groepen zijn tevreden over de school en geven een hoge waardering. Dit willen we graag zo houden. Het complete verslag is in het team en in de MR besproken. We gaan kijken hoe we onze kwaliteiten kunnen borgen en hoe we een aantal zaken nog kunnen verbeteren. Het is daarbij lastiger om de verkeerssituatie veilig te maken dan om een nieuwe methode voor wereldoriëntatie aan te schaffen. In het schooljaarverslag worden de resultaten van het onderzoek opgenomen en in het schooljaarplan zal worden aangegeven welke acties worden gedaan om de voorgestelde verbeteringen te realiseren.

Nieuwe activiteiten NSA

Er zijn weer heel leuke activiteiten die de kinderen kunnen volgen na schooltijd. Vandaag krijgen de kinderen een papier met de activiteiten erop en aanmeldstrookjes mee. U kunt uw kind ook opgeven via: http://nsa.ivak.net Alle activiteiten kosten €1,00 per les. Volleybaltraining is gratis.