Template Image 7

groep 8B

SAM 5749

Welkom bij groep 8:


Huiswerk

Groep 8 krijgt dit jaar huiswerk. We proberen om dit elke dinsdag en donderdag mee te geven. Dit betreft veelal werk dat gemaakt moet worden. Toetsen kunnen daar dus nog bij komen. Hier kunt u zien wat het huiswerk van de week is en wanneer het klaar moet zijn.

Huiswerk:
Donderdag 2 november : Begrijpend lezen les D6. Poppenhuis voor oude dames.
Dinsdag 31 oktober: Begrijpend lezen Taak 8 Hoofd- en bijzaken

Toetsen:

30 oktober: Toets Natuur blok 1


Websites om thuis te oefenen

Squla:

Alle leerlingen hebben een squla account van school gekregen.
Hier kunnen ze tot 15.30u ook thuis mee oefenen. 

Rekenen

rekenen-oefenen Handige website waar je allerlei oefeningen kunt doen 

leerkans

Flits rekenen leerkans Deze website is handig om optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen te automatiseren

Sommenfabriek Filmpjes met uitleg, online oefenen en interactieve werkbladen met uitwerkingen

Somprint Vanaf deze website kun je oefenbladen printen om op tempo te leren rekenen

 Taal en spelling

taal-oefenen voor het oefenen van woordsoorten, woordenschat, zinsontleding, werkwoordspelling en het flitsen van woorden

woord-op-soort oefenen met woordsoorten

zinsontleden

http://www.schoolbordportaal.nl/woordenflitsen.html Een website vergelijkbaar met Bloon, alleen dan in de vorm van spelletjes

 Begrijpend lezen

leestrainer oefenen per onderdeel of met alle soorten vragen door elkaar

Kids4cito oefenen met Cito vragen ( ook voor taal, spelling en rekenen)