Template Image 6

groep 8B

SAM 5749

Welkom bij groep 8:

Toetsscores en cijfers

Alle kinderen noteren hun behaalde scores (percentages) en cijfers in hun agenda. U kunt dus in de agenda van uw kind lezen wat zij gehaald hebben op hun toetsen. Wilt u uw kind eraan herinneren dat hun agenda elke dag meegenomen wordt? Wanneer kinderen hun agenda niet meenemen, bestaat de kans dat sommige cijfers niet genoteerd worden en u minder goed op de hoogte bent van de gehaalde scores.

Huiswerk

Groep 8 krijgt dit jaar huiswerk. We proberen om dit elke dinsdag en vrijdag mee te geven. Dit betreft veelal werk dat gemaakt moet worden. Toetsen kunnen daar dus nog bij komen. Hier kunt u zien wat het huiswerk van de week is en wanneer het klaar moet zijn. 

-Huiswerk:
Op 15 juni moet iedereen zijn werkstuk inleveren. Iedereen mag zelf een onderwerp bedenken echter mogen mag het onderwerp dieren niet.

-Toetsen:
*Natuurtoets op 4 juni.
*Geschiedenis blok 3 maandag 18 juni. (toets is digitaal) samenvatting meegegeven op 1-06-2018

 Voortgezet Onderwijs
Alle leerlingen zijn ingeschreven voor een VO school naar keuze

 

Websites om thuis te oefenen

Squla:

Alle leerlingen hebben een squla account van school gekregen.
Hier kunnen ze tot 15.30u ook thuis mee oefenen. 

Rekenen

rekenen-oefenen Handige website waar je allerlei oefeningen kunt doen 

leerkans

Flits rekenen leerkans Deze website is handig om optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen te automatiseren

Sommenfabriek Filmpjes met uitleg, online oefenen en interactieve werkbladen met uitwerkingen

Somprint Vanaf deze website kun je oefenbladen printen om op tempo te leren rekenen

 Taal en spelling

taal-oefenen voor het oefenen van woordsoorten, woordenschat, zinsontleding, werkwoordspelling en het flitsen van woorden

woord-op-soort oefenen met woordsoorten

zinsontleden

http://www.schoolbordportaal.nl/woordenflitsen.html Een website vergelijkbaar met Bloon, alleen dan in de vorm van spelletjes

 Begrijpend lezen

leestrainer oefenen per onderdeel of met alle soorten vragen door elkaar

Kids4cito oefenen met Cito vragen ( ook voor taal, spelling en rekenen)