Template Image 4

groep 8A

Welkom bij groep 8A

De oudergesprekken zijn afgerond. Iedereen heeft nu zijn of haar advies gekregen. Soms viel dit mee en soms viel dit tegen. Als het advies wat is tegengevallen, heeft uw kind echter nog een kans om toch met een wat hoger advies van school te gaan. Op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag 20 april wordt de Centrale Eindtoets (voorheen Cito Eindtoets) afgenomen. (Zie ook: https://www.centraleeindtoetspo.nl/). De uitslag van deze toets kan nog gevolgen hebben voor het advies. Wettelijk zijn scholen verplicht om bij een hogere uitslag het gegeven advies te heroverwegen. Het advies zou daarna kunnen worden herzien, waardoor uw kind toch nog op een hoger niveau kan beginnen in het voortgezet onderwijs. Echter, ook hier spelen overwegingen als motivatie en werkhouding een belangrijke rol. Let wel, scholen zijn niet verplicht het advies daadwerkelijk te herzien.

Alle leerlingen hebben op donderdag 16 maart een envelop mee naar huis gekregen. Hierin zit een informatiefolder over de Centrale Eindtoets, alsmede een brief waarin u kunt lezen welke toets uw zoon of dochter gaat maken. 

 

We zijn op zoek naar ouders!

Hieronder kunt u het ook lezen, maar we willen het op deze manier ook nog even onder uw aandacht brengen. Wij zijn voor verschillende activiteiten op zoek naar ouders die ons willen helpen.

KONINGSSPELEN 21 APRIL: We hebben hulp nodig van ouders die als begeleiding meegaan met de groepen 7 en 8.

KAMP 31 MEI/ 1 JUNI OF 2 JUNI: We hebben ouders nodig die ons op één van de dagen willen helpen als begeleiding en ons willen brengen naar de geplande activiteiten.

U kunt zich via uw kind bij betreffende leerkrachten aanmelden. 

 

Kindergemeenteraad 2017

Op donderdag 23 maart werd de jaarlijkse kindergemeenteraad gehouden. Van elke school mochten 4 leerlingen in de raadszaal in Appingedam debatteren over en stemmen voor een ingediend voorstel. Lieke en Hugo mochten uit onze klas meedoen. Van de andere groep waren dat Jort en Leila.  De gemeente Appingedam stelde een subsidie van €750 beschikbaar voor het beste voorstel. Er waren voorstellen voor een skateclinic, het ontwerpen van een snoezelkamer voor kinderen met een beperking, een interview maken en filmen voor de presentatie bij de opening van de nieuwe Molukse kerk en een animatiefilmpje maken voor museum Stad Appingedam. Nadat er gestemd was, is het animatiefilmpje gekozen. Nog dit jaar zullen de groepen 8 uit Appingedam een uitnodiging krijgen om dit te maken.

 

Kamp 2017

Dit jaar gaan we op kamp naar Residence de Eese in De Bult (Steenwijk) op 31 mei t/m 2 juni. De ouders die met ons meegaan, zullen deze week bekend worden gemaakt. We zijn nog wel op zoek naar ouders die ons op 1 van deze dagen zouden willen brengen naar de activiteiten die we hebben geregeld. Dit betekent dat u 's ochtends op het park wordt verwacht en dan meegaat naar de geplande activiteiten als begeleider. Dit kan tot en met de avond duren, omdat we ook op een avond een activiteit hebben gepland. Vindt u het leuk om een dag met ons mee te gaan en hebt u een auto ter beschikking, dan kunt u zich opgeven bij juf Esther of juf Marjet.

 

Schoolvoetbaltoernooi.

Woensdag 19 april is het elftal van OBS Jan Ligthart te Appingedam op de eerste plaats geëindigd tijdens de finale van het regionale schoolvoetbaltoernooi in Delfzijl.
Op deze laatste speeldag moesten zij het opnemen tegen de Noorderbreedte, Tasveld en de Borgstee. 
Het was een spannende strijd. De eerste wedstrijd werd gelijk verloren, maar ons team liet zich hier niet door uit het veld slaan. De twee andere wedstrijden hebben ze laten zien wat ze waard zijn en deze hebben ze allebei met winst kunnen afsluiten. De Noorderbreedte had uiteindelijk evenveel winstpunten als ons elftal, maar door een beter doelsaldo heeft de Jan Ligthart de volgende ronde in het KNVB schoolvoetbaltoernooi bereikt. We zijn natuurlijk apetrots op onze voetbalkanjers!

Het volgende toernooi zal worden gespeeld in Muntendam op 17 of 24 mei.

SAM 4666

 

 

Toetsscores en cijfers

Alle kinderen noteren hun behaalde scores (percentages) en cijfers in hun agenda. U kunt dus in de agenda van uw kind lezen wat zij gehaald hebben op hun toetsen. Voor de vakken begrijpend lezen en rekenen hebben alle kinderen inmiddels hun nieuwe doel gekregen, welke zij in hun agenda hebben genoteerd. Wilt u uw kind eraan herinneren dat hun agenda elke dag meegenomen wordt? We zien nog vaak dat meerdere kinderen hun agenda niet meenemen, waardoor de kans bestaat dat sommige cijfers niet genoteerd worden en u minder goed op de hoogte bent van de gehaalde scores.

 

Huiswerk

Groep 8 krijgt dit jaar huiswerk. We proberen om dit elke dinsdag en vrijdag mee te geven. Dit betreft veelal werk dat gemaakt moet worden. Toetsen kunnen daar dus nog bij komen. Hier kunt u zien wat het huiswerk van de week is en wanneer het klaar moet zijn. 

Huiswerk voor:

 

Toetsen:

 Donderdag 13 april: toets 4 Engels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Websites om thuis te oefenen

Rekenen

rekenen-oefenen Handige website waar je allerlei oefeningen kunt doen 

leerkans

Flits rekenen leerkans Deze website is handig om optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen te automatiseren

Sommenfabriek Filmpjes met uitleg, online oefenen en interactieve werkbladen met uitwerkingen

Somprint Vanaf deze website kun je oefenbladen printen om op tempo te leren rekenen

redactiesommen

 Taal en spelling

taal-oefenen voor het oefenen van woordsoorten, woordenschat, zinsontleding, werkwoordspelling en het flitsen van woorden

woord-op-soort oefenen met woordsoorten

zinsontleden

 Begrijpend lezen

leestrainer oefenen per onderdeel of met alle soorten vragen door elkaar

Kids4cito oefenen met Cito vragen ( ook voor taal, spelling en rekenen)