Template Image 4

groep 6

Groep 6

 

We zijn inmiddels alweer een paar weken naar school. We zijn begonnen met 29 leerlingen. Thijmen is nieuw bij ons in de klas, dus we zijn nu met 30 leerlingen.

Op de maandag, dinsdag en woensdag geeft juf Patricia les. Daarnaast hebben we ook een derdejaars pabo student, juf Dian. Zij is er op de maandag en dinsdag. 

Donderdag en vrijdag is juf Alinda er. 

 

Huiswerk:

Maandag 16 oktober: topotoets

Squla. 

Elke leerling heeft een inlogcode mee naar huis gekregen om te oefenen op Squla. hier kan uw kind tot ongeveer 16.00 uur gratis gebruik van maken. 

 

Zwemmen:

We hebben de eerste zwemles gehad. De kinderen waren erg enthousiast. We zwemmen in 2 groepen. De eerste groep gaat met meester Simon naar het zwembad. De tweede groep blijft bij juf Alinda. Na een uur vertrekt de tweede groep naar het zwembad en gaat de eerste groep terug naar school naar juf Alinda. 

 

Spelling.

We zijn 4 weken aan het oefenen met 4 woordpakketten. Daarna krijgen de kinderen een dictee. De woordpakketten krijgt u op papier mee naar huis. Ze zijn ook te oefenen met deze link:http://www.leermiddelenportaal.nl/spellingwerkbladen.html?methode=taal-verhaal-nu&groep=6 

U kunt vervolgens zelf het woordpakketten invullen die u wilt oefenen. Voornamelijk het oefenen van voorgaande woordpakketten is erg nuttig voor kinderen (Bijvoorbeeld de woordpakketten van groep 5, begin groep 6)

In week 41 zullen we het eerste dictee afnemen van de woordpaketten 1t/m 4. 

 

Rekenen. 

Met rekenen zijn we begonnen met het onder elkaar rekenen van de plussommen. De meeste kinderen hebben vlot door wat ze moeten doen. De aankomende periode gaan we hier verder mee oefenen en gaan we ook beginnen met de minsommen onder elkaar. Ook de tafels zijn we druk aan het oefenen. Het rekenen wordt zoveel makkelijker als de kinderen vloeiend en vlot de tafels kennen en snel kunnen rekenen met sommen tot 100

De kinderen die moeite hebben met rekenen krijgen af en toe papier mee naar huis om thuis te oefenen. 

 

Begrijpend lezen. 

We hebben 2x per week begrijpend lezen. De eerste keer is op maandagmiddag in twee groepen. Dit is gecombineerd met GVO. We leren de kinderen om de antwoorden terug te zoeken in de tekst en dit te markeren met een markeerstift. 

We hebben ook 1x per week een les uit de methode grip. Elke 6 weken volgt een toets. 

Wilt u oefenen met uw kind: www.citotrainer.nl

 

Methode Zaken:

Dit is onze nieuwe methode op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. 

De lessen zijn zeer aantrekkelijk voor kinderen. We laten veel filmpjes zien, een quiz spelen, etc. 

Voor de toetsen krijgt u een samenvatting mee naar huis om thuis met uw kind door te nemen. 

Ze krijgen ook regelmatig een topoblad mee naar huis om thuis te leren.