Template Image 8

groep 5

 groep 5 2016 2017

Welkom op de groepspagina van groep 5

Feest ophet leerplein van groep 5/6
Op woensdag 5 juli vieren de juffen van groep 5 (juf Hilde en juf Agnita) en de juffen van groep 6 (juf Mirte en juf Gwen) hun verjaardagen.

Rapporten
Dinsdag 4 juli krijgen de kinderen hun rapport mee.

Maandviering
De maandviering van groep 5 was op woensdagmiddag 31 mei. Het was een groot succes. Er staan enkele foto's op onze Facebookpagina.

Geschiedenisles: oorlog en bevrijding
Op 1 mei gaf meester Holger een interessante les over de oorlog en de bevrijding (4 & 5 mei). We liepen met z'n allen naar het herdenkingsmonument en maakten een aantal vragen.
naamloos45 mei

Acrogym
Woensdag 1 maart had groep 5 een hele leuke gymles acrogym. Evenwicht en balans waren belangrijk, net zoals samenwerking, spierkracht en doorzettingsvermogen. Toppers!
acrogymacrogym4agrogym2agrogym3

Bread pudding
In groep 5 hebben we al Engels. Als afsluiting van het blok 'food' maakten we bread pudding. Mmmmmm.
naamloos2 

Scoor een boek
We doen met de groepen 5 en 6 mee met 'Scoor een boek'. Dit wordt georganiseerd door Biblionet Groningen: https://biblionetgroningen.nl/scoor-een-boek
10 weken lang mogen we een sticker plakken als er een boek uit is. Hoeveel stickers zullen we plakken...?
Het is een mooie motivatie om ook thuis te lezen. Wanneer er een boek terug wordt gebracht naar de bibliotheek, kan er ook daar een sticker worden verdiend!
Op vrijdag 7 april was er een sportieve afsluiting op de sportvelden in Appingedam.
scoor een boekscoor een boek2

Bloon
Er is wat gewijzigd in de privacyregelingen van www.bloon.nl. Hierdoor zijn alle gebruikersnamen en wachtwoorden veranderd. De nieuwe gebruikersnaam is:[schoolnaam][-][letter voornaam][letter achternaam]. Voorbeeld Pietje Puk: janligthart-pp
Wachtwoord is: groep 5 (let op de spatie!)
De woordpakketten 17 t/m 20 staan klaar om geoefend te worden!

Practicum biologie
Meester Holger verzorgde 10 januari een interessant practicum bij de biologieles over insecten. Er werden verschillende beestjes bestudeerd.
biologiebiologie1biologie3
Rekenen
We zijn druk bezig met het oefenen van de (deel)tafels, plus en minsommen tot 1000 en klokkijken (van analoog naar digitaal).
We willen u vragen om vooral ook thuis te blijven oefenen!!! Er zijn veel sites waar online met tafels kan worden geoefend, zoals: www.onlineklas.nl / www.tafels-oefenen.nl / www.tafelsoefenen.nl

Taal/Spelling
We werken uit de taal- en spellingmethode: Taalverhaal.nu. De kinderen krijgen de woordpakketten hiervan mee naar huis om te oefenen voor hun dictee. Na 4 woordpakketten is er een afsluitend dictee (die meetelt voor het rapport). We vragen de afzonderlijke woordpakketten dan ook te bewaren tot dit dictee. 
Deze woordjes kunnen thuis ook worden geoefend op Bloon: www.bloon-methode.nl
Op 30 juni hebbende kinderen woordpakket 22 mee naar huis gekregen. Hierover hebben ze op 7 juli een dictee.

Mocht er iets zijn, onze deur staat altijd open!

Juf Hilde en juf Agnita