Template Image 7

groep 4/5

 Welkom op de pagina van groep 4 en 5.

In de gezellige groep met 23 kinderen werken juf Astrid en juf Agnita. Juf Emma werkt op maandag t/m woensdag gezellig bij ons in de groep. Juf Emma is stagiaire en doet de opleiding tot onderwijs assistent.

 

De komende weken werken we aan de tafels voor groep 5 en splitsen en verhaaltjes sommen met groep 4. Voor spelling zijn de volgende woordpakketten in blok 2 aan de beurt:

 

BLOK 2 GROEP 4

 

Woordpakket 5                                                                             

 

Eenlettergrepige woorden met ng

 

 

[-ang]

[-eng]

[-ing]

[-ong]

[-ng + medeklinker(s)]

bang

eng

dwing

jong

langs

meng

de gang

streng

de ring

de long

brengt

de wang

de kring

de tong

springt

de slang

het kreng

de sprong

het ding

de angst

lang

breng

ging

zong

dringt (voor)

de tang

hing

de vangst

de stang

zing

 

 

 

Woordpakket 6                                                                 

 

eenlettergrepige woorden met nk

 

 

[-ank]

[-ink]

[-onk]

[-nk + medeklinker]

mank

drink

zonk

links

flink

klonk

bonkt

de bank

hink

schonk

denkt

de drank

zink

klinkt

de klank

de vonk

de plank

de pink

de stronk

de inkt

blank

link

blonk

blinkt

dank

de vink

drinkt

slank

stinkt

de stank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordpakket 7                                                     

 

eenlettergrepige woorden met  f / v

 

 

[f + klinker]

[f + medeklinker]

[v + klinker]

[v + medeklinker]

fel

fris

vel

vreest

fors

vol

de friet

vals

de vraag

de fee

de fiets

de flap

de vorst

de vlam

de fles

de vlieg

het feest

de fluit

het vuur

het vlees

de fik

de flat

vers

de vlek

het fort

de frons

voelt

de vloer

het fruit

vlot

 

 

 

Woordpakket 8

 

eenlettergrepige woorden met eer, oor en eur

 

 

[-eer]

[-oor]

[-eur]

[-eer, -oor, -eur] + nog een letter

teer

door

zeur

leert

vroor

de beer

de deur

hoort

de peer

de boor

de geur

de poort

het meer

het koor

de kleur

het weer

het spoor

de scheur

de koorts

de beurt

de heer

goor

de sleur

stoort

de keer

voor

treur

keurt

de speer

de veer

 

 

 

BLOK 2 GROEP 5

 

Woordpakket 5

 

Tweelettergrepige woorden met –ig, -lijk

 

 

xxxx  = 10 extra woorden

 

 

[ig]

[-lijk]

[-ig]

[-ig + verdubbeling]

[-ig + verenkeling]

[-lijk]

aardig

ernstig

nuttig

enig

eerlijk

deftig

keurig

sappig

bazig

pijnlijk

giftig

schuldig

zonnig

jarig

[-lijk­ + verenk.]

geestig

veertig

stoffig

stevig

lelijk

vrolijk

driftig

lastig

bezig

heerlijk

gulzig

rustig

nodig

sierlijk

heilig

kwalijk

 

 


 

Woordpakket 6

 

Twee- en drielettergrepige woorden met medeklinkerverdubbeling (gesloten lettergrepen)

 

 

xxxx  = 10 extra woorden

 

 

[a]

[e]

[i]

[o]

[u]

alles

vette

dikke

doffe

tussen

jammer

lekker

binnen

oplossen

schudden

de appel

de herrie

de visser

de trommel

de pukkel

de oppasser

de elleboog

de knikker

de komkommer

de druppel

blaffen

de ellende

frisse

de koffer

juffie

laffe

nette

de middag

de mossel

de sukkel

 

 

Woordpakket 7

 

Klinkerverenkeling (open lettergrepen)

 

 

xxxx  = 10 extra woorden

 

 

[a]

[e]

[o]

[u]

zware

brede

droge

zure

kapot

zeker

koken

super

varen

doorlezen

spugen

geboren

de bananen

de inbreker

de puber

de soldaten

de tomaat

de tube

het teken

het probleem

het kabaal

hele

grote

dure

trage

gele

schoner

gluren

de schade

de motor

 

 

Woordpakket 8

 

Twee- en drielettergrepige woorden met -aai, -ooi, -oei

 

 

xxxx  = 10 extra woorden

 

 

[-aai]

[-oei]

[-ooi]

[-aai, -oei, -ooi + schaar]

zwaaien

bloeien

gooien

wondermooi

de hoofdtooi

de kraaien

moeilijk

de vlooien

de papegaai

moeizaam

de rotzooi

de armzwaai

de ooievaar

het lawaai

het geloei

de handboei

het gedraai

het geknoei

het toernooi

de vloeistof

maaien

groeien

hooien

de appelvlaai

waaien

snoeien

de fooien

de vogelkooi

zaaien

sproeien

 


 

 

 

20171003astrid In groep 4/5 werken we veel samen met de groepen 5 en 7a. Zo lezen we samen met groep 7. Alle leerlingen krijgen de kans om dit een keer te doen.