Template Image 3

groep 8A

 

Welkom bij groep 8A

 

Te noteren data

Woensdag 4 juli: Groep 8 gaat naar het klooster. Er is dan ook een kennismakingsmiddag op EDC Sikkel en EDC Siddeburen. We zijn op tijd terug.

Woensdag 11 juli: Musical om 19:30u. De deuren gaan om 19:00u open.

Woensdag 18 juli: Verjaardag juffen groep 8.

Donderdag 19 juli: Viering laatste schooldag.

Vrijdag 20 juli: Laatste schooldag. Groep 8 is om 9:45u vrij. Ze worden door de hele school uitgezwaaid.

 

 

Toetsscores en cijfers

Alle kinderen noteren hun behaalde scores (percentages) en cijfers in hun agenda. U kunt dus in de agenda van uw kind lezen wat zij gehaald hebben op hun toetsen. Wilt u uw kind eraan herinneren dat hun agenda elke dag meegenomen wordt? Wanneer kinderen hun agenda niet meenemen, bestaat de kans dat sommige cijfers niet genoteerd worden en u minder goed op de hoogte bent van de gehaalde scores.

 

Huiswerk

Groep 8 krijgt dit jaar huiswerk. We proberen om dit elke dinsdag en vrijdag mee te geven. Dit betreft veelal werk dat gemaakt moet worden. Toetsen kunnen daar dus nog bij komen. Hier kunt u zien wat het huiswerk van de week is en wanneer het klaar moet zijn. 

Huiswerk voor:

 

 

 

 

Toetsen:  

 

 

 


Websites om thuis te oefenen

Rekenen

rekenen-oefenen Handige website waar je allerlei oefeningen kunt doen 

leerkans

Flits rekenen leerkans Deze website is handig om optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen te automatiseren

Sommenfabriek Filmpjes met uitleg, online oefenen en interactieve werkbladen met uitwerkingen

Somprint Vanaf deze website kun je oefenbladen printen om op tempo te leren rekenen

redactiesommen

 Taal en spelling

taal-oefenen voor het oefenen van woordsoorten, woordenschat, zinsontleding, werkwoordspelling en het flitsen van woorden

woord-op-soort oefenen met woordsoorten

zinsontleden

https://www.verkeerdebeentje.nl/de-club-van-lelijke-kinderen 

 Begrijpend lezen

leestrainer oefenen per onderdeel of met alle soorten vragen door elkaar

Kids4cito oefenen met Cito vragen ( ook voor taal, spelling en rekenen)