Template Image 2

groep 8A

 

Welkom bij groep 8A

 

Oudergesprekken 19, 20 en 21 februari (adviezen VO) 

Op 19, 20 en 21 februari worden de adviesgesprekken gehouden. Tijdens dit gesprek worden de laatste Citoresultaten besproken, alsmede het advies. Ook wordt u gevraagd al een keuze te hebben gemaakt voor een vervolgschool. U bent daarna zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind bij de school van jullie keuze. Wij zorgen ervoor dat er een onderwijskundig rapport wordt klaargemaakt die de vervolgschool bij ons kan ophalen (digitaal). Het is dus belangrijk dat u uw kind tijdig aanmeldt; het liefst vóór 15 maart 2018.

Alle ouders van groep 8 hebben op 31 januari een mail ontvangen met tijden waarop u bent ingedeeld. U ontvangt geen extra uitnodiging. Mocht u geen mail hebben ontvangen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de leerkracht laten weten?

 

Schoolzwemmen

Daan, Philip, Iris en Sascha mochten de estafettefinale zwemmen en zijn derde geworden! In het individuele klassement werd Daan tweede en Philip derde. Goed gedaan allemaal!

 

 Voortgezet Onderwijs

Hieronder een lijstje met data van open dagen en meeloopdagen:

 

Datum: School/locatie   Betreft   Opgave  
13-dec Eemsdeltacollege Siddeburen Meeloopdag zelf opgeven
11-jan Dollard College Woldendorp Meeloopdag Opgave via school z.s.m.

07-feb

07-feb

Eemsdeltacollege Pastorielaan

AOC Terra

Meeloopdag

Meeloopdag

zelf opgeven

nog niet bekend, waarschijnlijk zelf opgeven

14-feb Eemsdeltacollege Sikkel Meeloopdag zelf opgeven
               
24-jan Eemsdeltacollege Siddeburen Opendag   van 18.30u tot 20.30u
31-jan Dollard College Woldendorp Opendag   van 18.30u tot 21.00u
25-jan Eemsdeltacollege Pastorielaan Opendag   van 16.00u tot 20.00u 
23-jan Eemsdeltacollege Sikkel Opendag   van 16.00u tot 20.00u 
24-jan AOC Terra Winsum    Opendag   van 13.30u tot 17.00u

 

Toetsscores en cijfers

Alle kinderen noteren hun behaalde scores (percentages) en cijfers in hun agenda. U kunt dus in de agenda van uw kind lezen wat zij gehaald hebben op hun toetsen. Wilt u uw kind eraan herinneren dat hun agenda elke dag meegenomen wordt? Wanneer kinderen hun agenda niet meenemen, bestaat de kans dat sommige cijfers niet genoteerd worden en u minder goed op de hoogte bent van de gehaalde scores.

Huiswerk

Groep 8 krijgt dit jaar huiswerk. We proberen om dit elke dinsdag en vrijdag mee te geven. Dit betreft veelal werk dat gemaakt moet worden. Toetsen kunnen daar dus nog bij komen. Hier kunt u zien wat het huiswerk van de week is en wanneer het klaar moet zijn. 

Huiswerk voor:

Dinsdag

Vrijdag

 

 

Toetsen:  

Maandag 5 maart: Toets 3 Aardrijkskunde en topotoets 3 ( Zuid-Amerika en Antarctica)

 

 


Websites om thuis te oefenen

Rekenen

rekenen-oefenen Handige website waar je allerlei oefeningen kunt doen 

leerkans

Flits rekenen leerkans Deze website is handig om optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen te automatiseren

Sommenfabriek Filmpjes met uitleg, online oefenen en interactieve werkbladen met uitwerkingen

Somprint Vanaf deze website kun je oefenbladen printen om op tempo te leren rekenen

redactiesommen

 Taal en spelling

taal-oefenen voor het oefenen van woordsoorten, woordenschat, zinsontleding, werkwoordspelling en het flitsen van woorden

woord-op-soort oefenen met woordsoorten

zinsontleden

 Begrijpend lezen

leestrainer oefenen per onderdeel of met alle soorten vragen door elkaar

Kids4cito oefenen met Cito vragen ( ook voor taal, spelling en rekenen)