Template Image 4

groep 7A

Welkom bij groep 7a.

 We zijn weer begonnen met een nieuw schooljaar. De kinderen moesten even wennen aan de nieuwe klas, het nieuwe groepje en de nieuwe leerkracht. Voor het eerst een meester is toch best wel spannend. Ook die meester moest eerst wennen aan 26 nieuwe gezichten. Maar na twee weken is alles alweer vanzelfsprekend  en wordt er hard gewerkt in de groep. Tot nu toe gaat het prima en het beloofd dan ook een goed schooljaar te worden.

De nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie bevalt erg goed. Het ziet er erg leuk uit en er zijn veel leuke filmpjes en spelletjes op het digibord.

 

 VERANDERING GYMTIJDEN.

In verband met het vrijkomen van een aantal gym uren, krijgen wij de komende 5 woensdagen gym van meester Danny. De vrijdag lessen komen in die weken te vervallen.

Gym op woendag 11  en 18 oktober en 1, 8 en 15 november.

 

 

 

 

 

Huiswerk - Toetsen:

Elke week krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Dit kan zowel maak- als leerwerk zijn.

 Huiswerk:

Donderdag 2 november: Toets Engels, hoofdstuk 1 de woorden. 

 

Het stencil met de nieuwe spellingswoordpakketten is weer mee naar huis gegaan.

week 42, woordpakket 5 werkwoordspelling

week 44, woordpakket 6 woorden met i

week 45, woordpakket 7 woorden met  isch

week 46, woordpakket 8 woorden met de letterzetter en de letterrover                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Websites om thuis te oefenen

Rekenen

rekenen-oefenen Handige website waar je allerlei oefeningen kunt doen 

leerkans

Flits rekenen leerkans Deze website is handig om optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen te automatiseren

Sommenfabriek Filmpjes met uitleg, online oefenen en interactieve werkbladen met uitwerkingen

Somprint Vanaf deze website kun je oefenbladen printen om op tempo te leren rekenen

 Taal en spelling

taal-oefenen voor het oefenen van woordsoorten, woordenschat, zinsontleding, werkwoordspelling en het flitsen van woorden

woord-op-soort oefenen met woordsoorten

zinsontleden

http://www.schoolbordportaal.nl/woordenflitsen.html

 Begrijpend lezen

leestrainer oefenen per onderdeel of met alle soorten vragen door elkaar

Kids4cito oefenen met Cito vragen ( ook voor taal, spelling en rekenen)