Template Image 5

groep 6

Groep 6

 

Wij zijn een levendige groep met 30 kinderen.

Op de maandag, dinsdag en woensdag geeft juf Patricia les.

Donderdag en vrijdag is juf Alinda er. 

 

Huiswerk:

Woensdag 7 maart inleveren rekenhuiswerk.

Donderdag 8 maart toetsvan natuur.

 

Squla. 

Elke leerling heeft een inlogcode mee naar huis gekregen om te oefenen op Squla. hier kan uw kind tot ongeveer 16.00 uur gratis gebruik van maken. 

 

 

Spelling.

We zijn 4 weken aan het oefenen met 4 woordpakketten. Daarna krijgen de kinderen een dictee. De woordpakketten krijgt u op papier mee naar huis. Ze zijn ook te oefenen met deze link:http://www.leermiddelenportaal.nl/spellingwerkbladen.html?methode=taal-verhaal-nu&groep=6 

U kunt vervolgens zelf het woordpakketten invullen die u wilt oefenen. Voornamelijk het oefenen van voorgaande woordpakketten is erg nuttig voor kinderen (Bijvoorbeeld de woordpakketten van groep 5, begin groep 6)

We hebben geoefend met 't kofschip. Vraag uw kind er maar eens naar. Op deze manier kun je gemakkelijk te weten komen hoe je de verleden tijd van een werkwoord moet schrijven.

 

 

Rekenen. 

Met rekenen zijn we begonnen met breuken. Dat is soms nog best lastig.  De aankomende periode gaan we hier verder mee oefenen.

De kinderen die moeite hebben met rekenen krijgen af en toe papier mee naar huis om thuis te oefenen. 

 

Begrijpend lezen. 

We hebben 2x per week begrijpend lezen. De eerste keer is op maandagmiddag in twee groepen. Dit is gecombineerd met GVO. We leren de kinderen om de antwoorden terug te zoeken in de tekst en dit te markeren met een markeerstift. 

We hebben ook 1x per week een les uit de methode grip. Elke 6 weken volgt een toets. 

Wilt u oefenen met uw kind: www.citotrainer.nl

 

Methode Zaken:

Dit is onze nieuwe methode op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. 

De lessen zijn zeer aantrekkelijk voor kinderen. We laten veel filmpjes zien, een quiz spelen, etc. 

Voor de toetsen krijgt u een samenvatting mee naar huis om thuis met uw kind door te nemen. 

Ze krijgen ook regelmatig een topoblad mee naar huis om thuis te leren.