Template Image 2

groep 5

Welkom op de groepspagina van groep 5
Er zitten dit jaar 24 leerlingen in groep 5. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Hilde er. Op woensdag geeft juf Agnita les aan groep 5.groep 5 II

Rekenen
We gaan komend jaar verder met het oefenen van de (deel)tafels, plus en minsommen tot 1000 en klokkijken (van analoog naar digitaal). We willen u vragen om vooral ook thuis te blijven oefenen!!! Er zijn veel sites waar online met tafels kan worden geoefend, zoals: www.onlineklas.nl / www.tafels-oefenen.nl / www.tafelsoefenen.nl

Na de voorjaarsvakantie gaan we weer bezig met deelsommen. Met en zonder rest. Elke maandag krijgen de leerlingen een oefenblad mee om thuis te oefenen. Dit wordt de week daarna op maandag getoetst.

Taal/Spelling
We werken uit de taal- en spellingmethode: Taalverhaal.nu. De kinderen krijgen de woordpakketten hiervan mee naar huis om te oefenen voor hun dictee. Na 4 woordpakketten is er een afsluitend dictee (die meetelt voor het rapport). Elk blok duurt ongeveer 5 weken.
De woordjes kunnen thuis ook worden geoefend op de site Schoolbordportaal. Rechtsbovenaan kunt u een spellingscategorie aanklikken. 

Wereldorientatie
Komend schooljaar werken we uit een nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek: zaken. De toetsen zullen we eerst deels gezamenlijk maken. Later in het schooljaar maken de kinderen de toets zelfstandig. De vraagstelling zal vooraf worden besproken. De samenvatting van de leerstof krijgen ze van te voren mee naar huis om te oefenen. 

Mocht er iets zijn, onze deur staat altijd open!

Juf Hilde en juf Agnita